BREF-studie organische fijnchemie

Dit BREF-document behandelt de productie van een groot aantal zogenaamde organische fijnchemicaliën. Deze worden meestal geproduceerd in batchprocessen en in multi-purpose bedrijven. Ze omvatten ondermeer (niet limitatieve lijst):

 • Farmaceutische stoffen (API)
 • Biociden en plantbeschermingsproducten
 • Organische kleurstoffen en pigmenten
 • Explosieven
 • Geur- en smaakstoffen
 • Optische witmakers
 • Vitamines
 • Vlamvertragers
 • Weekmakers

De BREF beschrijft de BBT om de milieu-impacts die verbonden zijn aan de productie van deze chemicaliën te beperken. De voornaamste milieu-impacts zijn:

 • lucht: VOS-emissies
 • afvalwater: mogelijk hoge lading niet-afbreekbare organische stoffen
 • afvalstoffen: gebruikte solventen en niet-recycleerbare afvalstromen

De studie als PDF downloaden : Samenvatting (NL - 83 Kb)   |   Volledig rapport (EN - 7590 Kb - 456 pag.)

GPBV-checklijst

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een checklijst.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

 • Fabricage van pesticiden: 5.5
 • Productie van kleurstoffen en pigmenten: 7.11.1°j)
 • Productie van  farmaceutische producten: 7.11.4°
 • Productie van  explosieven: 7.11.5°

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies