BREF-studie chlooralkaliproducerende industrie

Deze BREF heeft betrekking op bepaalde industriële activiteiten aangegeven in de punten 4.2 a) en 4.2 c) van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU, namelijk de productie van chlooralkali (chloor, waterstof, kaliumhydroxide en natriumhydroxide) door de elektrolyse van pekel.

Deze BBT-conclusies hebben in het bijzonder betrekking op de volgende processen en activiteiten:

 • de opslag van zout;
 • de bereiding, zuivering en resaturatie van pekel;
 • de elektrolyse van pekel;
 • de concentratie, zuivering, opslag en het werken met natrium-/kaliumhydroxide;
 • het koelen, drogen, de zuivering, de compressie, het vloeibaar maken, de opslag en het werken met chloor;
 • het koelen, de zuivering, de compressie, de opslag en het werken met waterstof;
 • de ombouw van kwikcelleninstallaties tot membraancelleninstallaties;
 • de buitengebruikstelling van kwikcelleninstallaties;
 • de sanering van locaties voor productie van chlooralkali.

 

Deze BBT-conclusies gaan niet in op de volgende activiteiten of processen:

 • de elektrolyse van zoutzuur voor de productie van chloor;
 • de elektrolyse van pekel voor de productie van natriumchloraat; dit wordt behandeld in het BBT-referentiedocument voor anorganische bulkchemicaliën — vast en overig (LVIC-S);
 • de elektrolyse van gesmolten zouten voor de productie van alkali- of aardalkalimetalen en chloor; dit wordt behandeld in het BBT-referentiedocument voor de non-ferrometaalindustrie (NFM);
 • de productie van specialiteiten zoals alcoholaten, dithionieten en alkalimetalen door het gebruik van amalgaam van alkalimetalen geproduceerd met de kwikcellentechniek;
 • de productie van chloor, waterstof of natrium-/kaliumhydroxide door processen anders dan elektrolyse.

In deze BBT-conclusies wordt niet ingegaan op de volgende aspecten van productie van chlooralkali, aangezien deze worden behandeld in het BBT-referentiedocument voor afvalwater- en afvalgasbehandelings-/beheersystemen in de chemiesector (CWW):

 • de behandeling van afvalwater in een downstream-behandelingsinstallatie;
 • milieumanagementsystemen;
 • geluidsemissies.

De studie als PDF downloaden : BBT-conclusies | volledig rapport (EN - 344 pag.)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

 • Productie van anorganisch-chemische producten, zoals gassen: 7.11.2°a)
 • Productie van anorganisch-chemische producten, zoals basen: 7.11.2°c)

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
BBT-conclusies chloor-alkali gepubliceerd 19/12/2013 - 10:28