Begrip BBT

Begrip BBT

De term BBT vormt een belangrijk begrip in het milieuvergunningenbeleid voor bedrijven, zowel in Vlaanderen (VLAREM), als in Europa (Europese IPPC-richtlijn en Richtlijn Industriële Emissies).  BBT zijn technieken en organisatorische maatregelen die het best scoren op milieugebied, onder technisch en economisch haalbare omstandigheden.

 

Technieken (BBT)

zowel de toegepaste technieken als de manier waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld


Beschikbare (BBT)

op zodanige schaal ontwikkeld dat de technieken onder economisch en technisch haalbare omstandigheden kunnen worden toegepast in de betrokken industriële context


Beste (BBT)

het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel


Voor de volledige definitie van BBT verwijzen we naar art 1.1.2 van VLAREM II

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
Filmpje BBT-kenniscentrum 15/01/2015 - 15:14