VITO klimaatpositief tegen 2030

Volgende stap: een duurzaam wagenpark als “living lab”

Als toonaangevend onderzoeks- en adviescentrum in cleantech en duurzame ontwikkeling wil VITO de transitie naar een duurzame samenleving versnellen. Met het programma OnePlanet @ VITO wil VITO daarenboven ook haar eigen bedrijfsvoering verduurzamen en ‘best practices’ uitwisselen met andere organisaties.

Duurzame mobiliteit is één van de 7 uitdagingen die OnePlanet @ VITO aangaat. Het verduurzamen van het eigen wagenpark is een absolute must, naast het promoten van het openbaar vervoer, carpooling en fietsleasing. Eerst vervangt VITO de dieselwagens door elektrische en plug-in hybride wagens, die ook als “living lab” zullen dienen voor onderzoek naar slim laden. VITO zet ook in op duurzame elektriciteitsbronnen voor het laden, met zonnepanelen in EnergyVille en diepe geothermie in Mol.   

Het verduurzamen van het VITO-wagenpark past in het breder kader van het indijken van de klimaatverandering. Omschakelen naar een elektrisch voertuig betekent een aanzienlijke verbetering voor de luchtkwaliteit. Elektrische wagens produceren op de weg geen stikstofoxiden en zeer weinig fijn stof, twee stoffen die onder meer in Vlaanderen nog voor heel wat luchtkwaliteitsproblemen zorgen, in bijzonder rond drukke verkeers-assen.

“Onze studies (op basis van well-to-wheel analyse) hebben uitgewezen dat een elektrische wagen op ‘echte’ groene stroom1 tot 30 keer minder CO2-equivalent uitstoot dan een vergelijkbare benzinewagen, en 3,5 keer minder polluenten (fijn stof, NOx, etc.)” legt Leen Govaerts, Unit Manager Smart Energy & Built Environment uit.

Het milieuvoordeel van elektrische auto’s stijgt bovendien door de elektriciteit uit schone en hernieuwbare bronnen op te wekken. Daarom neemt VITO de nodige maatregelen om duurzame energie aan te bieden voor het laden van elektrische wagens. In EnergyVille gebeurt dit nu al door de 1070 zonnepanelen op het dak. Bij VITO in Mol is het wachten op de ingebruikname van de diepe-geothermiecentrale om voldoende duurzame energie te produceren. Daarnaast wordt de piste van zonnepanelen in Mol onderzocht.

Wat betekent dit voor VITO?

Agnes Bosmans, Directeur HR & Algemene Diensten, legt uit: “Het volledig verduurzamen van het VITO-wagenpark gebeurt in verschillende fases. Concreet zal VITO als eerste stap haar duurste dieselwagens vervangen door Tesla wagens. Het is enkel in deze categorie dat de kostprijs van elektrische wagens met een voldoende hoog rijbereik (in km) en functionaliteit voor VITO niet duurder uitvalt dan de huidige dieselwagens2. Vervolgens plannen we om alle bedrijfs- en dienstwagens te vervangen door hybride en plug-in hybride wagens. Om deze wagens te voorzien van elektriciteit zullen er 22 extra laadpalen worden geplaatst op de verschillende VITO-sites in Mol en Berchem.”

VITO als living lab

De elektrische en plug-in hybride wagens zullen ook als living lab worden ingezet in het energieonderzoek van EnergyVille, waarbij we nieuwe kennis genereren over concepten zoals slim laden. Door die kennis te verspreiden, dragen we bij aan de versnelling van de transitie naar een duurzaam en hernieuwbaar energiesysteem.

Inzetten op duurzame mobiliteit

“Elektrische wagens zijn natuurlijk geen oplossing voor het mobiliteitsprobleem, daarvoor moet enerzijds worden ingezet op het verminderen van het autogebruik en/of het inzetten op deelsystemen/carpooling of anderzijds op een ‘modal shift’ van auto naar openbaar vervoer en fiets”, verduidelijkt Agnes Bosmans, Directeur HR & Algemene Diensten. “Binnen OnePlanet werden er ondertussen ook andere initiatieven gelanceerd om bij te dragen tot een meer duurzame mobiliteit. Zo zal er voor verplaatsingen binnen Europa sterker ingezet worden op treinverplaatsingen waar mogelijk. Het aantal en aanbod bedrijfsfietsen (vouwfietsen en elektrische fietsen) worden verder uitgebreid. Ook met een elektrische step wordt geëxperimenteerd. Vanaf 1 september kunnen VITO-medewerkers ook inschrijven voor Fietsleasing.”

Samen de duurzaamheidstransitie realiseren

Tal van bedrijven en organisaties zetten in op duurzaamheidsprojecten, maar weten niet altijd hoe van start te gaan of te voorspellen welke impact dit zal hebben op de organisatie. Daarom zien wij het als onze taak om onze ervaringen, vragen, successen en tegenslagen te delen. Op die manier hopen we onzekerheden en bedenkingen weg te nemen zodat Vlaamse organisaties vol vertrouwen in hun duurzaamheidsproject kunnen stappen.

1 Met ‘echte’ groene stroom bedoelen we deze opgewekt door zonnepanelen, windmolens, geothermie en waterkracht. Ook de productie van de infrastructuur nemen we mee (raffinaderijen, zonnepanelen, windmolens enz.).​

2 berekend volgens “Total Cost of Ownership”.

Er verscheen al een artikel over dit topic op de website van Athlon: www.athlon.com/be/nl-be/over-athlon/laatste-nieuws/een-volledig-elektrische-vloot

Meer informatie

Agnes Bosmans, Directeur HR & Algemene Diensten bij VITO
agnes.bosmans@vito.be | +32 14 33 55 76

Over VITO

VITO is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum. Het reikt kennis en technologische innovaties aan die de transitie naar een duurzamere samenleving faciliteren. Dit doen we op het vlak van energie, chemie, materialen, gezondheidstechnologie en landgebruik. Wij verbinden verschillende partijen in een duurzame waardenketen. Door samenwerking, schaalvergroting en toenemende expertise kunnen we zo slimmer gebruik maken van bestaande grondstoffen en nieuwe ontwikkelen. Technologie moet haalbaar en rendabel worden gemaakt. Dat vraagt om partnerships tussen onderzoeksinstellingen, commerciële partijen en de overheid, die samen impact realiseren in de duurzaamheidstransitie. VITO vormt hierbij de vernieuwende kracht door het bieden van inhoudelijke kennis, innovatieve processen en business models. VITO legt die connectie tussen onderzoek, overheid en markt, tussen kennis, beleid en business om samen impactvolle veranderingen te realiseren. VITO. Vision on Technology for a Better World.

Over OnePlanet @ VITO

De onderzoeken van VITO staan op een stevig duurzaamheidsfundament. VITO wil echter ook een voorbeeldfunctie op zich nemen door de eigen organisatie verder te verduurzamen. Dat valt binnen het project OnePlanet @ VITO. Concreet bevatten de ambities 2 niveaus: enerzijds draagt VITO met haar toegepast onderzoek bij tot de realisatie van de SDGs. Anderzijds wil VITO als organisatie ook een voorbeeldrol opnemen en een koploper worden op het vlak van duurzame organisatie. Deze laatste ambities zijn terug te vinden in OnePlanet @ VITO.

Geplaatst door

Gepubliceerd op

19/12/2017