Uitbreiding SGS-dienstverlening i.v.m. windturbines

In opdracht van het Vlaams EnergieAgentschap (VEA) werd door de afdeling Environmental Services van SGS Belgium NV een methodiek opgemaakt om de risico´s ten gevolge van het falen van windturbines voor de omgeving te bepalen en te evalueren (zie http://www.energiesparen.be/node/915).
Op deze manier is het mogelijk om in Vlaanderen de risico´s van windturbines op een consistente en eenduidige manier na te gaan om zo de meest geschikte locatie te bepalen.  Deze methodiek is terug te vinden in de "Studie windturbines en veiligheid". 

Tevens werd door SGS Belgium NV een internettool ontwikkeld gebaseerd op deze methodiek.  Projectontwikkelaars, overheden en anderen kunnen met enkele parameters van een windturbine (ashoogte, rotordiameter en toerental) een eerste inschatting krijgen van welke afstand gerespecteerd dient te worden tussen de windturbine en de omliggende receptoren. 
Deze internettool is volledig gratis en anoniem te gebruiken en houdt rekening met enkele algemene aannames.  Het niet voldoen van één of meerdere afstanden ten opzichte van de omliggende receptoren hoeft daarom niet noodzakelijk onaanvaardbaar te zijn voor het geplande project. 
Een specifieke veiligheidsstudie, waarbij rekening wordt gehouden met de exacte ligging van zowel de windturbine als de omliggende receptoren, kan immers aanleiding geven tot meer gedetailleerde resultaten. 

Om de internettool te gebruiken wordt verwezen naar de volgende website: http://www.sgs.com/windturbines.

Voor alle vragen i.v.m. de ruime SGS-dienstverlening op het gebied van windturbines kan u contact opnemen met paul.caers@sgs.com 

Geplaatst door

Gepubliceerd op

03/03/2009