SORESMA neemt HAECON over

Op 1 januari 2005 heeft het advies- en ingenieursbureau SORESMA NV uit Antwerpen het grootste deel van de activiteiten van het handelsfonds van HAECON NV uit Drongen overgenomen. Deze overname omvat de lopende studieopdrachten en het personeel. Een kwaliteitsvolle service en continuïteit blijven dus gegarandeerd, maar nu in naam van SORESMA NV. De naam HAECON blijft als handelsnaam behouden.

Soresma is al meer dan 30 jaar een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met een breed werkterrein, met activiteiten gaande van milieuadvies over ruimtelijke planning, tot waterbeheer en GIS.

Door de overname neemt de SORESMA-groep het kwalitatief hoogstaande technische studiewerk van HAECON op in haar eigen innoverende, ruimere en stabiele werkomgeving. De meerwaarde die deze evolutie teweegbrengt, zal zich zonder meer weerspiegelen in een nog betere service naar onze klanten.

Het nieuwe HAECON, a trademark of SORESMA, zal onder meer actief zijn in de volgende marktsegmenten:

 • cross-country & offshore pijpleidingen en bijhorende infrastructuur;
 • authority engineering (vergunningen);
 • geïntegreerde beheerssystemen waaronder
  • het beheer en onderhoud vanuit GIS-omgeving
  • realtime data-acquisitie
  • Hydro Meteo-systeem Vlaamse Banken;
 • integraal waterbeheer met inbegrip van technische rivierinrichting en beleidsondersteunende planstudies;
 • algemene stromingsdynamiek en morfodynamische computersimulaties;
 • studie en ontwerp van stortplaatsen (afval, baggerspecie, ?).

Sinds 1 januari 2005 staat het projectteam van HAECON met vernieuwd enthousiasme paraat. Dit om met de jarenlange internationale ervaring en expertise de lopende studieopdrachten en andere uitdagingen stipt en kwaliteitsvol in te vullen.

Inmiddels is er binnen SORESMA volop aandacht voor de uitwerking van een duidelijke synergie en samenwerking tussen de nieuwkomer HAECON en de bestaande SORESMA-structuur in België. Internationaal vindt er ook integratie plaats met de Oranjewoud-groep. Multidisciplinaire projectteams, de ontwikkeling van integrale studies en efficiënte uitwisseling zijn hierbij de sleutelwoorden. Eén plus één wordt dus méér dan twee! 

Voor meer informatie:

Soresma nv
Kris Van Malderen, directeur
Britselei 23 ? 2000 Antwerpen
Tel 03/221.55.00

Geplaatst door

Gepubliceerd op

20/01/2005