SITA Remediation gaat voor groene stroom !

Bij SITA Remediation vinden momenteel grote werken plaats. De structuur van het dak van de hal voor biologische reiniging wordt momenteel verstevigd. Dit is nodig, want op de zuidelijke helling van het dak zal er in de komende maanden een fotovoltaïsche installatie geplaatst worden, bestaande uit 5.970 zonnepanelen. Deze panelen, samen 1 hectare groot, veroorzaken een bijkomende druk van 15 kg/m².

Eens operationeel (vermoedelijk november 2008), mag deze installatie zich bij één van de grootste van België rekenen en zal ze op jaarbasis een hoeveelheid elektriciteit produceren gelijk aan het verbruik van 400 gezinnen.

De geproduceerde stroom zal  het interne net van SITA Remediation voorzien van groene stroom . Vervuilde gronden zullen hierdoor op een duurzame manier opnieuw geschikt gemaakt worden voor hergebruik (gestimuleerde biologische en fysico-chemische reiniging).
Het surplus aan stroom komt automatisch op het publieke net terecht. Omgekeerd werkt ook, tekort aan stroom kan van het externe, publieke net afgenomen worden. Zo is de cirkel rond en blijft de stroomvoorziening voor het bedrijf verzekerd.

Meer info : laurette.vancappellen@sitaremediation.com

Geplaatst door

Gepubliceerd op

01/10/2008