SITA breidt Gentse vestiging uit met bodemsanering

De "Belgische nummer 1 in afvalbeheer" is in Gent via SITA Recycling Services momenteel actief in de verwerking van houtresten tot spaanders (op de site aan de Moervaart) en in het inzamelen, sorteren, stockeren en opwaarderen van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval allerhande (in de niet-watergebonden installaties tussen Moervaart en Kennedylaan). Gent is met zijn 150 personeelsleden en bijna 200.000 ton de belangrijkste vestiging van SITA in de regio "West", die Oost- en West-Vlaanderen bestrijkt, zegt districtsdirecteur Frank Bulcke.


Het dienstenaanbod wordt binnenkort uitgebreid tot grondreiniging en bodemsanering. Daarvoor wordt zusterbedrijf SITA Remediation ingeschakeld, dat in Grimbergen beschikt over een volledig uitgerust centrum voor de behandeling en opslag van grond en onder meer ook in Antwerpen ingeplant is, via TOP Antwerpen nv.


In Gent gaat SITA Remediation een 5,5 ha groot deel van de concessie van 12 ha aan de Moervaart overnemen van SITA, legt commercieel directeur Fred Haghebaert uit. De onderhandelingen hierover met het havenbedrijf Gent en de NV Waterwegen en Zeekanaal zijn zo goed als rond, en de vereiste vergunningen zijn intussen al aangevraagd. De overdracht omvat de 150 m lange kade langsheen de Moervaart, waar binnenschepen tot 2.000 ton kunnen komen afmeren en die ook gebruikt kan worden door derden. Sinds begin vorig jaar is ook op die kaai het inzetten van dokwerkers verplicht, iets wat de kosten fors heeft opgedreven, stippen Bulcke en Haghebaert aan. Als stouwer treedt de firma Stukwerkers op.


Op zijn terreinen aan de Moervaart wil SITA Remediation tijdelijke opslag van vervuilde gronden verzorgen, grond volgens verschillende procédés (biologisch, fysico-chemisch en thermisch) reinigen met mobiele installaties en op korte termijn - niet dit jaar, maar vóór eind 2006 - ook aan sliblagunering gaan doen. Voor SITA Remediation zal deze activiteit volledig nieuw zijn.


"Wij openen langs die weg nieuwe markten en breiden ons actieterrein uit naar een nieuwe regio. De vestiging in Gent is voor die activiteit met zijn aansluiting op het water ideaal, want in deze zeer concurrentiële sector speelt de transportprijs een grote rol. We zullen dan ook zoveel mogelijk het schip trachten te gebruiken", benadrukt Fred Haghebaert. Hij mikt op een 100.000 ton per jaar.


SITA Remediation zal in het project in de komende jaren 2 à 4 miljoen EUR investeren.


Bron : De Lloyd (Jean-Louis Vandevoorde)

Geplaatst door

Gepubliceerd op

26/09/2005