Prestige project voor SITA Remediation

Op 13 november 2002 kwam de olietanker Prestige in een storm voor de Galicische kust (Noord-west Spanje) in moeilijkheden. De tanker was geladen met meer dan 70.000 ton dieselolie en verloor onmiddellijk 5000 ton. In allerijl werd het schip zover mogelijk weg van de kust gesleept, op meer dan 200 km. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de ramp daarmee onder controle was, maar op 19 november brak het schip alsnog in twee. Het olietapijt van 1200 km² brak uiteen in kleine stukken en bezoedelde de Spaanse kust.

"Iedereen herinnert zich de beelden van de besmeurde kusten", verteld gedelegeerd bestuurder Olivier D´Haene van SITA Remediation. "De moeilijkheid van deze opdracht is de viscositeit van het product. Toen onze ingenieurs en technici met het voorstel kwamen om het afval met behulp van stoom fysico-chemisch te wassen (i.p.v. het voorziene thermisch reinigen), hebben we dit grondig bestudeerd en doorgesproken. Deze techniek is naar onze informatie nog niet eerder toegepast en innovatie betekent ook een zeker risico. Na de goede resultaten van de testen in het laboratorium hebben we groen licht gegeven om het voorstel verder uit te werken."

"Deze kennis en ervaring hebben we nodig om te innoveren in grondreiniging", stelt Pietro Perseo, verantwoordelijke R&D voor internationale projecten bij SITA Remediation. "We konden de uitdaging niet laten liggen om een nieuw type van verontreiniging te wassen. Natuurlijk hadden we zoals onze concurrenten voor de klassieke oplossing (thermische reiniging) kunnen kiezen, maar we hadden het gevoel dat we met stoom betere resultaten konden boeken. Dat de regionale overheid van Galicië ons gevolgd is in onze redenering is een bijkomend succes. Ook zij verkoos het hogere milieurendement van wassen boven het thermisch behandelen van afval", geeft Perseo nog mee.

Gunther Van Ombergen leidt het "Mobiwash"-team van SITA Remediation in Spanje. Hij verduidelijkt dat de inzet van het team één van de troeven is van SITA Remediation. "Ons Mobiwashteam heeft al eerder bewezen dat zij goed kunnen werken in afgelegen, moeilijk bereikbare regio´s, en onder weinig ideale omstandigheden. Onze mensen en installaties hebben al de hitte van Italië en de koude van Noorwegen doorstaan. De ploeg werkt 24 op 24 uur en 7 dagen op 7. De Mobiwash reinigt het zware olieafval met een minimale bijmenging van water. Ondanks de moeilijkheidsgraad en de complexiteit van dit wasproces, zullen toch alle doelstellingen van het project gehaald worden", voorspelt Van Ombergen. De opdracht neemt nog de volgende maanden in beslag.

De innovatie biedt SITA Remediation België nieuwe kansen om in de toekomst nieuwe projecten op nieuwe markten te realiseren en haar kernactiviteiten uit te breiden. SITA Remediation verstevigt hiermee haar positie als één van de weinige Europese bodemsaneerders die door een combinatie van eigen technieken alle complexe bodemverontreinigingen on-site kan reinigen.

SITA Remediation is het resultaat van de krachtenbundeling van Europese specialisten van SITA op het gebied van grondreiniging en van bodem- en grondwatersanering.  Het is een uniek netwerk met 20 vestigingen verspreid over heel Europa. Met meer dan 350 medewerkers wordt jaarlijks meer dan 1 miljoen ton grond gereinigd en een omzet gerealiseerd van 100 miljoen Euro. SITA Remediation is hiermee de grootste speler op de bodemsaneringsmarkt in Europa.

In België behaalt SITA Remediation, met 80 medewerkers, een omzet van 20 miljoen Euro. De onderneming is hier o.a. gespecialiseerd in biologische en fysico-chemische grondreiniging. De vaste installaties van het centrum te Grimbergen, gelegen op een terrein van 10 ha langs het zeekanaal, reinigen ongeveer 250.000 ton verontreinigde grond per jaar. Zusterbedrijven in Nederland en Duitsland zijn dan weer gespecialiseerd in thermische grondreiniging.

SITA Remediation België vervulde vooral een pioniersrol in het buitenland. In alle uithoeken van Europa heeft zij met haar mobiele on-site reinigingsinstallaties een

Geplaatst door

Gepubliceerd op

14/08/2006