National Emission Ceilings, de Europese NEC-richtlijn

Op 9 maart heeft de Vlaamse regering de Vlaamse bijdrage goedgekeurd aan het  Belgische NEC-reductieprogramma. De Europese NEC-richtlijn zal  aan de lidstaten van EU absolute emissieplafonds opleggen voor de polluenten zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS) en ammoniak (NH3).

a.c.k. aqua concept kan u  een oplossing bieden om de uitstoot van deze componenten te reduceren.

Vraag ons vrijblijvend naar een haalbaarheidsstudie aangepast aan de situatie in uw bedrijf, eventueel in combinatie met andere probleem stromen.

a.c.k. aqua concept gebruikt UV energie om contaminatie te verwijderen uit proceswater, om verontreinigingen te reduceren in vloeistoffen en gassen en om vloeistoffen, gassen en oppervlakken te desinfecteren.

De UV-technologie al dan niet in combinatie met additionele behandelingsstappen zoals mechanische separatoren,gaswassers, sorptie en filtratie creëert een innovatieve unit.

Ook energieverbruik en de levensduur van de lamp wordt nauwlettend onder controle gehouden door hun gepatenteerd RECO-systeem.

Warmtepompen en warmtewisselaars zorgen voor een efficiënt gebruik van de geproduceerde reactiewarmte voor opconcentreren van productstromen e.d.

a.c.k. aqua concept beschikt over verschillende technische en proces gerelateerde patenten (RECO, UV-reactoren etc.)

Afgas zuivering

Door een combinatie van gaswassing en UV oxidatie, is a.c.k. in staat om gecontamineerde gasstromen te reinigen zonder residu.

UV De-NOx - Proces

Een nieuwe ontwikkeling van a.c.k. verwijdert NOx op efficiënte en economische wijze. De installatie behandelt aërosolen met NOx concentraties tot 400,000 ppm.Dit is te danken aan een combinatie van een natte UV oxidatie en een chemisorptie. De reductieratio voor een debiet van 2,000 m³/h, is meer dan 99.95 %

Gepubliceerd op

16/03/2007