MVO trends in 2010

“We merken dat MVO leeft in de bedrijfswereld”, aldus Céline De Waele, clustermanager MVO bij BECO. “Bedrijven zien meer en meer het nut in van een duurzame bedrijfsvoering en gaan zelf op zoek naar informatie om deze te implementeren.” BECO organiseerde reeds tal van opleidingen, gaande van lerende netwerken, seminaries, MVO contactdagen tot opleidingen op maat van de opdrachtgever. Daarmee bereikte het adviesbureau ruim 450 deelnemers, voornamelijk ondernemers en MVO verantwoordelijken. “Uit de tientallen bedrijfsgetuigenissen, praktijkvoorbeelden en discussies die we hebben gehoord en de keuzethema’s van de deelnemers, zijn er zes trends die steevast terugkomen”, legt Céline De Waele uit.

1)    Duurzame energie
Het uitgangspunt is simpel: als een bedrijf minder energie verbruikt, resulteert dit in milieuwinst en financiële winst. Het thema duurzame energie is een ‘hot’ item en krijgt dan ook volop aandacht van de pers, het bedrijfsleven en de overheid. “Toch hebben ondernemers nog veel vragen over de haalbaarheid, de mogelijke maatregelen, de terugverdieneffecten, de subsidies, de aanpak, ...” aldus Céline De Waele.  De focus ligt dikwijls op duurzame energieproductie, terwijl er vaak meer efficiëntiewinsten te halen zijn uit energiebesparende maatregelen.

2)    Medewerkersbetrokkenheid en competentiemanagement
Deze twee thema’s zijn sterk met elkaar verbonden. Er is een duidelijke relatie tussen medewerkersbetrokkenheid en het bedrijfsresultaat. Competentiemanagement betreft alle activiteiten die erop gericht zijn de competenties van individuen en groepen optimaal in te zetten en te ontwikkelen. “We merken dat bedrijven willen weten hoe ze inherent gemotiveerde medewerkers kunnen inzetten die de doelen en de waarden van de organisatie aanvaarden en uitdragen”, legt Céline De Waele uit.  

3)    De managementinstrumenten van MVO
In 2010 werden twee managementsystemen geïntroduceerd. De ISO 26000 richtlijn biedt een inhoudelijk kader voor MVO en een basis voor professioneel MVO-management. De MVO Prestatieladder voorziet een certificaat voor dit MVO-managementsysteem. Beide systemen zijn op korte tijd relatief bekend geraakt in de markt. “De eerste bedrijven zijn ermee aan de slag gegaan en we hebben de indruk dat veel bedrijven zullen volgen, want de grote verdienste van de systemen is dat ze het begrip MVO concreet maken en structuur bieden”, verduidelijkt Céline De Waele.

4)    Meten en rapporteren van duurzaamheid
Niet-financiële verslaggeving of duurzaamheidsverslaggeving neemt een grote vlucht. Aan de hand van de internationale GRI-norm (Global Reporting Initiative) worden steeds meer duurzaamheidsverslagen geschreven. De trend verspreidt zich naar de KMO’s en de NGO’s, die het nut van een verslag als beheer- en communicatie-instrument steeds meer inzien. Duurzaamheid meten in kwantitatieve indicatoren is inherent verbonden aan een goed duurzaamheidsverslag. In 2010 probeerden verschillende instrumenten duurzaamheid kwantitatief meetbaar te maken, beantwoordend aan de bekommernis om in cijfers uit te drukken wat duurzaamheid opbrengt. Een uitdagende oefening met toekomstpotentieel waarin ondernemers in toenemende mate geïnteresseerd zijn.

5)    Duurzame innovatie

De uitdaging voor bedrijven is om via de MVO-principes te innoveren op een manier die goed is voor mens, milieu en economie. Duurzame innovatie gaat in essentie over ‘goede ideeën transformeren in goede bedrijfsconcepten en sterke bedrijven’. Het opstellen van de Carbon Footprint van producten, het ontwikkelen van producten volgens Cradle to Cradle™ principes of een product-dienstcombinatie bedrijfsmodel zijn hiervan voorbeelden.

6)    Duurzaam aankopen

Onze overheden beslissen om duurzaam aan te kopen en dus sociale criteria en milieucriteria in hun aankopen te integreren. Als (potentiële) leverancier kunnen ondernemers dus maar beter op de hoogte zijn van wat de overheid van haar leveranciers verwacht. “Uit onze opleidingen blijkt dat bedrijven erg geïnteresseerd zijn in duurzaam aankopen. Niet zozeer om zelf duurzaam aan te kopen, wel om duurzaam te kunnen leveren”, licht Céline De Waele toe.

De staart van het peloton

Naast deze ‘favoriete’ thema’s zijn er ook een aantal onderwerpen die op minder belangstelling kunnen rekenen. Eén thema valt op als het om een gebrekkige interesse en een eerder afwachtende houding bij bedrijven gaat: de strategische aanpak van MVO. Over het algemeen vinden bedrijven het vaak nog een brug te ver om het hele bedrijfsproces onder de loep te nemen en de onderlinge verbanden tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s te zien. Diverse managementthema’s krijgen in bedrijven occasioneel of continu aandacht, zoals bv. het meten en verbeteren van de klantentevredenheid, maar deze aandacht betekent nog niet dat MVO geïntegreerd is in de strategische besluitvormingsprocessen en -structuren van de onderneming.

“Toch is de strategische integratie van MVO net datgene waar bedrijven en organisaties het verschil kunnen maken”, aldus Céline De Waele. Ad-hocacties zijn immers makkelijk te imiteren en een bedrijf kan hiermee slechts beperkte winst boeken. Als de medewerkers zelf meedenken hoe de milieu-impact van het productieproces te verminderen, als de mogelijkheden van verbeteringen in de keten samen met de leveranciers worden onderzocht of als zowel de bedrijfstop, de bedienden en de arbeiders ambassadeurs van de kernwaarden van het bedrijf zijn, dan creëert dat een driedubbele meerwaarde: winst voor de mens, voor het milieu en voor de portefeuille. “Dat is waar duurzaam ondernemen over gaat”, concludeert Céline De Waele.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Céline De Waele:
T: +32 3 205 91 61
E-mail: dewaele@beco.be

Geplaatst door

Gepubliceerd op

10/01/2011