Move for Climate!

Move for Climate! is een initiatief van Voka ? Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant met als doel het bewustzijn omtrent het verplaatsingsgedrag bij bedrijven en werknemers te vergroten. Move for climate is een project dat gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid in kader van het Vijfde Preventie Stimulerend subsidieprogramma (Presti 5). Het project heeft als hoofddoel de schadelijke gevolgen van het autorijden en het vrachtwagentransport op ons klimaat te reduceren.
Bedrijven en werknemers die deelnemen aan het project, stellen een actieplan op om de CO2-uitstoot ten gevolge van hun verplaatsingen te reduceren.


Acties om uw brandstofgebruik te beperken

Een bedrijf zorgt op verschillende manieren voor CO2-uitstoot: het woon-werkverkeer van de werknemers, het goederentransport en de bedrijfsvoertuigen dragen allemaal bij aan de uitstoot van
CO2. Een efficiënt beheer van deze verplaatsingen zorgt voor een win-win-situatie: Minder brandstofverbruik betekent immers minder kosten, een winst voor u en voor het milieu!
Deelnemers aan Move for Climate stellen zèlf een actieplan op en bepalen ook zelf de doelstellingen, op maat van het bedrijf. De actiemogelijkheden zijn onbeperkt, u kiest op welke manier u de CO2-uitstoot van uw verplaatsingen best reduceert:

 • U kunt reductie-initiatieven nemen op vlak van woon-werkverkeer, werkverplaatsingen en/of
  goederentransport.
 • Daarnaast bepaalt u op welke manier u het brandstofverbruik en kilometers kan beperken:

  • Door de wagen thuis te laten en gebruik te maken van het openbaar vervoer bespaart u heel wat kilometers. Ook het promoten van carpooling is een duurzame oplossing. Beide maatregelen besparen autokilometers, wat op zijn beurt een bijdrage levert tot de daling van de CO2-uitstoot.
  • Move for Climate heeft ook oog voor eco-driving. Milieuvriendelijk rijden vermindert bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 en stikstof. Een automobilist die tijdig schakelt, gas loslaat en remt, kan tot 15% brandstof besparen. Niet alleen vermindert u de druk op het milieu, u bespaart ook geld! En met de hoge brandstofprijzen, loopt de winst al gauw hoog op.
  • Ook het toepassen van alternatieve brandstoffen (biodiesel, plantaardige olie, waterstof, etc.) of het inschakelen van CO2-arme wagens voor de bedrijfsvloot, beperken de CO2-uitstoot.
  • Ook op vlak van goederentransport zijn er optimalisaties mogelijk, overschakelen op
   meer duurzame vervoersmodaliteiten (modal shift), of verbeteringen op vlak van de bezettings- en beladingsgraad.

Wat biedt Move for Climate?

Op de website www.moveforclimate.be vindt U alle nodige info om een actieplan op te stellen voor uw bedrijf. U vindt er nuttige tips, een CO2-calculator, praktijkvoorbeelden? kortom, alles wat u nodig hebt om aan de slag te gaan. Als u deelneemt, krijgt u daarenboven een kant-en-klare tool om uw CO2-uitstoot te bepalen en op te volgen!
Eens uw actieplan is opgesteld, kan u aan de slag. U hebt tot maart 2007 de tijd om uw vooropgestelde doelstellingen te behalen. Indien u slaagt in uw opzet, ontvangt u een Move-for-Climate-Charter en wordt u onder grote mediabelangstelling in de bloemetjes gezet.

Bent u er echter niet in geslaagd uw vooropgestelde doelstellingen inzake CO2-reductie te behalen dan kan u de resterende klimaateffecten van uw autogebruik compenseren door de aankoop van boscertificaten. Dit gebeurt op de vrije markt van de emissierechten. Door CO2-credits aan te schaffen wordt U gegarandeerd dat de hoeveelheid CO2 die u als bedrijf uitstoot, wordt opgenomen in een goed beheerd bos. Bomen nemen CO2 op en zetten het om in zuurstof. Zonder bossen zou de CO2-concentratie in de atmosfeer nog veel sneller stijgen dan nu het geval is. Daarom is het behoud en de aanplant van bos zo belangrijk.
Klimaatcompensatie via bosaanplant is een zinvolle bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem.
CO2-com

Gepubliceerd op

02/05/2006