Milieucharter Provincie Antwerpen start op

De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen besliste in haar zitting van 15 december ll haar steun te verlenen aan Voka - Kamers van Koophandel Kempen en Mechelen om het Presti IV-project 'Milieucharter provincie Antwerpen' verder te zetten. Dit project wil kleine en middelgrote bedrijven een impuls geven om hun bestaande milieusituatie te verbeteren.

Het aspect milieu binnen een onderneming wordt steeds belangrijker. De milieuwetgeving wordt steeds strenger, ook klanten, leveranciers, werknemers, omwonenden, banken e.a. stellen steeds hogere milieu-eisen aan bedrijven. Als ondernemer bent u verplicht om de milieu-ontwikkelingen op de voet te volgen en snel aan te passen indien nodig.

Deelname aan het 'Milieucharter provincie Antwerpen' met begeleiding en ondersteuning van milieuspecialisten, kan hierbij een daadwerkelijke steun zijn.

Via de volgende link vindt u een korte toelichting bij het project: http://www.kvkkempen.voka.be/Informatiebrochure.pdf.

Meer informatie kan u ook vinden op onze website: http://www.kvkkempen.voka.be

Wie wenst deel te nemen, kan zijn deelname bevestigen via fax. Geïnteresseerden kunnen indien zij dit wensen een persoonlijke afspraak maken voor meer toelichting.

Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie.

Gepubliceerd op

25/01/2006