Het Kempens Warmtebedrijf bvba tekent de engagementsverklaring 'Kempen2020’

Het Kempens Warmtebedrijf tekende de engagementsverklaring 'Kempen2020’ en kan zich vanaf heden volwaardig partner noemen binnen dit ambitieuze initiatief om tegen 2020 minstens 20% CO2-reductie ten opzichte van 2011 te realiseren op het grondgebied van de gemeenten. Uiteraard ligt de focus van het Kempens Warmtebedrijf op diepe geothermie. Het is de opdracht van het Kempens Warmtebedrijf om deze duurzaam opgewekte warmte in de regio te vermarkten en zo mee te helpen aan het bereiken van de 'Kempen2020' doelstellingen. 

Meer info over 'Kempen2020' en het Kempens Warmtebedrijf: klik hier

Gepubliceerd op

08/11/2016