Gratis online kwaliteitsevaluatie van MSDS!

Vier jaar na het eerste onderzoek biedt SGS Belgium NV opnieuw de mogelijkheid om gratis de kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen - Material Safety Data Sheets of MSDS - te toetsen, enerzijds aan de reglementaire eisen en anderzijds via vergelijking met duizenden andere MSDS.

In samenwerking met de industrie en de overheid werden tien vragen met bijbehorende meerkeuze-antwoorden opgesteld.  Volgens SGS laat analyse van de antwoorden toe een betrouwbare inschatting te maken van de kwaliteit van een MSDS. 

Het gebruik van het programma is anoniem en duurt slechts enkele minuten. 


Het internetadres van deze on-line MSDS-evaluatie is:
http://benchmark.msds.be


Meer informatie over MSDS en SGS-contact:

http://www.msds.be
evert.hamblok@sgs.com
tel +32-(0)473-545.180

Geplaatst door

Gepubliceerd op

05/01/2007