farMER wordt eco-scan

Naamswijziging van farMER naar eco-scan

farMER werd vijf jaar geleden opgestart door Olfascan (toen PRG Odournet) en DLV. De focus lag in het begin uitsluitend op de milieueffectrapportage (MER) in de landbouwsector. Al snel breidde het takenpakket van het studiebureau uit en kwamen er ook opdrachten vanuit de KMO’s en de industrie. Dit waren niet enkel MER’s maar ook studies in het kader van natuur en mobiliteit. De naam farMER dekte dus niet langer de lading. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan koos farMER ervoor om zijn naam te wijzigen in eco-scan. Ook de huisstijl werd vernieuwd. Het nieuwe logo vindt u als bijlage bij deze mail.

Vanzelfsprekend wijzigen ook de e-mailadressen en de website. Alle info vindt u op www.eco-scan.be en onderaan dit persbericht. Wat niet verandert, zijn onze service en aanpak, de vertrouwde contactpersonen, telefoonnummers en financiële gegevens.

Industrieweg 114 H
9032 Gent
België

info@eco-scan.be
www.eco-scan.be

T +32 9/265 74 06
F +32 9/265 74 05

IBAN BE22 350 3224 2947
BIC BBRU BEBB
BTW BE 0887 763 992

 

Toon Van Elst

tv@eco-scan.be

Bestuurder

Carlos Roelens

cr@eco-scan.be

Bestuurder

Marjan Speelmans

ms@eco-scan.be

Consulente

Marie-Alix Vandenabeele

mv@eco-scan.be

Consulente

Inne Van Herck

iv@eco-scan.be

Consulente

Gwynet Leyre

gl@eco-scan.be

Consulente

Charlotte Moerkerke

cm@eco-scan.be

Consulente