Eerste keer in België: De uitreiking van het eerste certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Prestatieladder op 1 april 2011

Het Belgische bedrijf Vialis Belgium, dat actief is op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid, heeft het MVO systeem geïmplementeerd in hun volledige procesketen. Het MVO Prestatieladder certificaat toont hun interne en externe stakeholders dat ze verantwoord omgaan met milieu, economie, maatschappij. Onder de begeleiding van GCM-A werden alle medewerkers en vele stakeholders van Vialis Belgium, zoals lokale en internationale leveranciers en banken, betrokken bij het opstellen van het certificeringsproces.
Ook de leverancier uit China werd betrokken in de stakeholdersscan.


De certificatienorm is gebaseerd op 5 niveaus, wat de gelegenheid aan elk bedrijf biedt om te starten met het best haalbare niveau en dat steeds verder te ontwikkelen. Het is Vialis Belgium gelukt om op een redelijk korte tijd reeds het derde niveau te halen. Dat werd nu objectief vastgesteld door KIWA Belgium.


Kiwa Belgium, Vialis Belgium en GCM-A zijn van mening dat het behalen van dit certificaat voor de eerste keer in België een unieke gelegenheid is om dit breed kenbaar te maken en op die manier MVO in Vlaanderen, in België, een boost te geven.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een systematisch en continu proces waar de onderneming vrijwillig de economische, milieu- en sociale overwegingen in de gehele bedrijfsvoering aanpakt, waarbij overleg met alle stakeholders essentieel is. De MVO Prestatieladder is een internationaal erkend en certificeerbaar managementsysteem op 5 niveaus waarmee MVO geïmplementeerd wordt. Het certificaat is een bewijs van het continue streven naar verbetering inzake én People én Planet én Profit.

Geplaatst door

Gepubliceerd op

14/03/2011