Duurzaamheidsverslaggeving is in opmars

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als leidraad 
Als onafhankelijk adviesbureau voor winst in duurzaamheid is BECO onder meer gespecialiseerd in duurzaamheidsverslaggeving. Deze dienst kadert binnen een bredere expertise op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nadat het bedrijf vorig jaar enkele primeurs te pakken had met de begeleiding van bedrijven die een duurzaamheidsverslag wilden schrijven, neemt de aandacht voor dit communicatie- en managementinstrument dit jaar alleen maar toe. “In 2009 begeleidden we de eerste KMO in België met een duurzaamheidsverslag, namelijk Drukkerij Wils. Daarnaast hadden we met de NMBS Groep ook een klant bij de overheid”, aldus Anouk Van de Meulebroecke, directeur van BECO. “Voor 2010 hebben we nu reeds 6 bedrijfsklanten en 3 lokale besturen die we zullen ondersteunen bij het rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. We verwachten dat de aandacht voor dit soort communicatie in de huidige economische context, waarin duurzaam ondernemen een steeds belangrijkere positie verwerft, alleen maar zal toenemen.”
Voor bedrijven en organisaties die met duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig zijn, is het opmaken van een duurzaamheidsverslag een logische stap. Was het duurzaam-heidsverslag een aantal jaren geleden voor veel bedrijven nog een brochure waarin trots verteld werd over succesvolle projecten rondom milieubescherming, sponsoring van een goed doel of de groei van de werkgelegenheid in het bedrijf, nu is het uitgegroeid tot een volwassen rapportage over de financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische prestaties van een bedrijf. Steeds meer bedrijven zien ook het nut van dergelijk verslag in als beheers- en opvolgingsinstrument voor hun MVO-prestaties..  
Dat duurzaamheidsverslaggeving niet enkel voor grote bedrijven is weggelegd, maar ook voor KMO’s een haalbare kaart is, bewijst het rapport van De Duurzame Drukker (Drukkerij Wils) uit Sint-Amands. “De opmaak ervan is een intensief proces en vergt behoorlijk wat uitzoekwerk in facturen, boekhouding, producteigenschappen, maar met de gegevens die we analyseerden in ons duurzaamheidsverslag kunnen we nu beter ons beleid aansturen. Voor drukkerij Wils is het verslag dan ook in de eerste plaats een beheers- en sturingsinstrument” aldus zaakvoerder Halina Bletek. 
Stakeholdermanagement
De redenen waarom bedrijven aan de slag gaan met duurzaamheidsverslaggeving zijn divers. Het opstellen van een duurzaamheidsverslag kan als een proces worden gezien, waarbij de stakeholders - of belanghebbenden - worden betrokken Op die manier kan een bedrijf of organisatie aan stakeholdermanagement doen: het verbeteren van de relaties met de verschillende belanghebben-den, zoals de interne medewerkers, de buurt, klanten, leveranciers, enz. Met andere woorden, zowel de interne als externe communicatie heeft baat bij een duurzaamheidsrapport.
Eigen duurzaamheidsverslag BECO
Dat BECO ook zelf gelooft in de talrijke voordelen van een duurzaamheidsverslag, mag duidelijk zijn. In juni zal het bedrijf daarom zijn eigen duurzaamheidsverslag voorstellen, samen met enkele duurzaamheidsverslagen van klanten. “Wij geloven zeer sterk in maatschappelijk verantwoord ondernemen en vinden dat we als duurzaam adviesbureau een voorbeeldfunctie te vervullen hebben. Onze belangrijkste motivatie daarvoor ligt intern. Het vergroot over het algemeen de trots van medewerkers op hun bedrijf. Daarnaast dwingt het publiceren van een jaarverslag ons tot het nadenken over het eigen duurzaamheidsbeleid. Dat leidt tot scherpere keuzes in de strategie, waardoor de kans kleiner wordt dat de duurzaamheidsambitie in algemeenheden of vage intenties verzandt”, aldus Anouk Van de Meulebroecke.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als leidraad 

Als onafhankelijk adviesbureau voor winst in duurzaamheid is BECO onder meer gespecialiseerd in duurzaamheidsverslaggeving. Deze dienst kadert binnen een bredere expertise op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nadat het bedrijf vorig jaar enkele primeurs te pakken had met de begeleiding van bedrijven die een duurzaamheidsverslag wilden schrijven, neemt de aandacht voor dit communicatie- en managementinstrument dit jaar alleen maar toe. “In 2009 begeleidden we de eerste KMO in België met een duurzaamheidsverslag, namelijk Drukkerij Wils. Daarnaast hadden we met de NMBS Groep ook een klant bij de overheid”, aldus Anouk Van de Meulebroecke, directeur van BECO. “Voor 2010 hebben we nu reeds 6 bedrijfsklanten en 3 lokale besturen die we zullen ondersteunen bij het rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. We verwachten dat de aandacht voor dit soort communicatie in de huidige economische context, waarin duurzaam ondernemen een steeds belangrijkere positie verwerft, alleen maar zal toenemen.”

Voor bedrijven en organisaties die met duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig zijn, is het opmaken van een duurzaamheidsverslag een logische stap. Was het duurzaam-heidsverslag een aantal jaren geleden voor veel bedrijven nog een brochure waarin trots verteld werd over succesvolle projecten rondom milieubescherming, sponsoring van een goed doel of de groei van de werkgelegenheid in het bedrijf, nu is het uitgegroeid tot een volwassen rapportage over de financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische prestaties van een bedrijf. Steeds meer bedrijven zien ook het nut van dergelijk verslag in als beheers- en opvolgingsinstrument voor hun MVO-prestaties..  

Dat duurzaamheidsverslaggeving niet enkel voor grote bedrijven is weggelegd, maar ook voor KMO’s een haalbare kaart is, bewijst het rapport van De Duurzame Drukker (Drukkerij Wils) uit Sint-Amands. “De opmaak ervan is een intensief proces en vergt behoorlijk wat uitzoekwerk in facturen, boekhouding, producteigenschappen, maar met de gegevens die we analyseerden in ons duurzaamheidsverslag kunnen we nu beter ons beleid aansturen. Voor drukkerij Wils is het verslag dan ook in de eerste plaats een beheers- en sturingsinstrument” aldus zaakvoerder Halina Bletek.

Stakeholdermanagement

De redenen waarom bedrijven aan de slag gaan met duurzaamheidsverslaggeving zijn divers. Het opstellen van een duurzaamheidsverslag kan als een proces worden gezien, waarbij de stakeholders - of belanghebbenden - worden betrokken Op die manier kan een bedrijf of organisatie aan stakeholdermanagement doen: het verbeteren van de relaties met de verschillende belanghebben-den, zoals de interne medewerkers, de buurt, klanten, leveranciers, enz. Met andere woorden, zowel de interne als externe communicatie heeft baat bij een duurzaamheidsrapport.

Eigen duurzaamheidsverslag BECO

Dat BECO ook zelf gelooft in de talrijke voordelen van een duurzaamheidsverslag, mag duidelijk zijn. In juni zal het bedrijf daarom zijn eigen duurzaamheidsverslag voorstellen, samen met enkele duurzaamheidsverslagen van klanten. “Wij geloven zeer sterk in maatschappelijk verantwoord ondernemen en vinden dat we als duurzaam adviesbureau een voorbeeldfunctie te vervullen hebben. Onze belangrijkste motivatie daarvoor ligt intern. Het vergroot over het algemeen de trots van medewerkers op hun bedrijf. Daarnaast dwingt het publiceren van een jaarverslag ons tot het nadenken over het eigen duurzaamheidsbeleid. Dat leidt tot scherpere keuzes in de strategie, waardoor de kans kleiner wordt dat de duurzaamheidsambitie in algemeenheden of vage intenties verzandt”, aldus Anouk Van de Meulebroecke.

Geplaatst door

Gepubliceerd op

24/03/2010