De biogassector vandaag, en morgen?

De productie van groene stroom en warmte uit biogas stagneert de laatste drie jaar en kende in 2017 zelfs een lichte daling. Dat blijkt uit het eerste inschatting van de biogasproductie in 2017 door kenniscentrum Biogas-E. Toch ziet het kenniscentrum een belangrijke toekomst weggelegd voor de sector. Via de opzuivering van het biogas tot aardgaskwaliteit en door het regelen van de WKK-motor naargelang de energievraag kunnen installaties zich optimaal schakeling in de toekomstige energiemix.

De sector produceerde in 2017 765 GWh groen stroom en 998 GWh groene warmte. Biogas levert hiermee 8,0% van de elektricteitsvraag van de Vlaamse huishoudens. De groene stroom en groene warmte worden opgewekt door het gebruik van biogas in een WKK-motor. Deze biogas WKK-motoren zullen een belangrijke rol spelen in de energietransitie omdat ze kunnen worden ingezet als stuurbare productie-eenheden. De WKK-motor kan tijdelijk meer produceren wanneer er zich tekorten aan elektriciteit op het net voordoen. Bij een overaanbod aan elektriciteit, bijvoorbeeld wanneer veel zon- en windenergie voorhanden is, kunnen installaties hun productie terugschroeven om het netevenwicht te bewaren. Het ligt voor de hand dat door de toenemende productie van zon- en windenergie in Vlaanderen en Europa de vraag naar stuurbare productie-eenheden op de elektriciteitsmarkt alleen maar verder zal stijgen.

Een andere valorisatieroute van het biogas is de opzuivering tot aardgaskwaliteit en het bijmengen van dit groene gas in het aardgasnet. In 2017 werd 347 miljoen m³ biogas geproduceerd, goed voor een totale energie-inhoud van 2.000 GWh. Er rekening mee houdend dat het gasverbruik van gezinnen een pak hoger ligt dan het gemiddeld elektriciteitsverbruik, komt dit overeen met 7,3% van het gas geleverd door de gasleveranciers aan huishoudens. Deze valorisatieroute van het biogas wordt tot nog toe in Vlaanderen niet toegepast door het uitblijven van een regelgevend kader.

In de huidige energietransitie wordt het steeds belangrijker dat beide valorisatieroutes een gelijk speelveld kennen. Enkel met een gelijk speelveld krijgen biogasbedrijven de flexibiliteit en kans zich optimaal te schakelen in de energiemix. Afhankelijk van de locatie en de bedrijfseigen energievraag of die van naburige bedrijven kan ofwel de valorisatie van het biogas in een warmtekrachtkoppeling, ofwel de opzuivering van het biogas tot groen gas de energetisch meest efficiënte oplossing bieden. In de huidige energietransitie, waar duidelijk een belangrijke rol voor gas is weggelegd, is het ondenkbaar dat de productie van groen gas een concurrentieel nadeel moet ondervinden met de valorisatie van biogas in een warmtekrachtkoppeling.

Biogas-E publiceerde haar rapport “De biogassector in 2017”. In het rapport wordt bijzondere aandacht besteed aan de thema’s groen gas en het flexibel aansturen van de WKK-motor. De publicatie behandelt de volledige biogassector met inbegrip van agro-industriële vergisters, GFT vergisters, de recuperatie van biogas uit stortplaatsen en de biogasproductie uit rioolwaterzuiveringsinstallaties of industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. Ook de pocketvergisters, die vaak als nevenactiviteit geplaatst worden op landbouwbedrijven, worden uitgebreid behandeld. Tevens wordt een hoofdstuk gewijd aan bestaande steunmechanismen, zowel voor grote productie-eenheden als voor pocketvergisters.

Het volledige rapport: www.bioags-e.be/publicaties/debiogassectorin2017

 

Geplaatst door

Gepubliceerd op

31/05/2018