CLP-vertaalslag: is uw milieuvergunning al vertaald?

Sinds 1 juni 2015 is de CLP-verordening in de Vlaamse wetgeving definitief van toepassing. Vlarem I heeft een nieuwe indelingslijst met duidelijke onderscheid tussen opslag van gevaarlijke producten (rubriek 17) en brandbare vloeistoffen (rubriek 6).

Een bedrijf dat vóór 1 juni 2015 al duidelijk vergund was voor de opslag of aanwezigheid van alle gevaarlijke stoffen binnen de inrichting moet geen aanpassing van de milieuvergunning doorvoeren. De milieuvergunning blijft onverminderd geldig. Onder duidelijk vergund wordt verstaan (*):

  • De opgeslagen producten zijn duidelijk met naam en hoeveelheid vermeld in het vergunningenbesluit (al of niet in een rubriek voor gevaarlijke stoffen);
  • De opgeslagen producten zijn niet met naam vernoemd in het vergunningsbesluit, maar in de vergunningsaanvraag zijn de producten duidelijk met naam en hoeveelheid vermeld (al of niet in een rubriek voor gevaarlijke stoffen);
  • U beschikt enkel over een opslag van gevaarlijke stoffen ingedeeld in rubriek 17.4, waarbij de werkelijke opslaghoeveelheid binnen het bedrijf niet stijgt t.o.v. de vergunde opslaghoeveelheid

(*) Bron: CLP in de praktijk voor klasse 1 en klasse 2 bedrijven versie 21/04/2015 van het departement LNE, Vlaamse Overheid

Niettegenstaande een bedrijf mogelijks geen aanpassing van de milieuvergunning moet doen, moet wel elk bedrijf dat gevaarlijke producten of brandbare stoffen opslaat een vertaalslag uitvoeren. Deze vertaalslag houdt in dat u alle producten indeelt volgens de nieuwe indelingslijst en dit bijhoudt in een document. De vertaalslag moet uitgevoerd zijn vóór 1 december 2015.

BOVA ENVIRO+ kan u helpen bij deze vertaalslag. Wij beschikken over ervaren milieu- en veiligheidsconsultants die u loodsen doorheen de indelingslijst en daarbij aandacht hebben voor:

  • Toepassen nieuwe sectorale voorwaarden met nieuwe afstandregels voor gevaarlijke producten
  • Aanpassing signalisatie
  • Mogelijke SEVESO-toets
  • Opleiding in-house

Voor meer uitgebreide informatie betreffende de CLP-verordening, verwijzen wij u graag naar onze website. Heeft u nog vragen ? Wenst u enige vorm van bijstand ? Contacteer ons gerust op één van onze onderstaande adressen.

Het BOVA ENVIRO+ team

Onze kantoren:

Kantoor Destelbergen: Wellingstraat 102 9070 Destelbergen tel: 09/328 11 40

Kantoor Roeselare: Kwadestraat 151 a bus 31/32 8800 Roeselare, tel: 051/23 20 90

Kantoor Oostende: Rietstraat 11 bus 3 8400 Oostende tel: 059/41 29 22

Kantoor Beveren: Stationsstraat 60 9120 Beveren, tel: 03/755 00 65

Kantoor Mont-Saint-Guibert: Rue des Trois Burettes 65, 1435 Mont-Saint-Guibert, tel: 010/84 59 42

Geplaatst door

Gepubliceerd op

22/06/2015