Bodemsanering met drie technieken succesvol voltooid door SITA Remediation nv in Noorwegen

Olieraffinaderij Shell volledig on-site gesaneerd.


Honderd hectare. Zo groot is het terrein van Norske Shell in Sola, vlakbij de Noorse industriestad Stavanger. Gedurende vijfendertig jaar was het de site van een olieraffinaderij. Binnenkort komen er winkels en bedrijfsterreinen, maar dan moesten wel eerst alle oliesporen uit de bodem worden verwijderd. Eén van de meest grootschalige en complexe saneringsprojecten ooit in Europa die SITA Remediation uit Grimbergen kreeg toegewezen.


ALLE MIDDELEN INGEZET:


Norske Shell plaatste in april 2001 een aanbesteding voor het zuiveren van de site. T. Stangeland Maskin, een plaatselijke aannemer, en SITA Remediation, werden de uitverkoren partners. Pietro Perseo, Project Engineer Soil Treatment : ?Wij kunnen als enige firma verschillende methoden van sanering tegelijkertijd inzetten. Die diversiteit is nodig :er was gedurende vijfendertig jaar een raffinaderij gevestigd, en de vervuiling van de grond was groot en bovendien heterogeen. Er waren nog andere uitdagingen in de aanbesteding. Shell wou het terrein zo spoedig mogelijk gesaneerd hebben, en eiste dat de bodemsanering ter plaatse zou gebeuren. Ze wilden als oliemaatschappij hun verantwoordelijkheid opnemen en aan de buitenwereld tonen dat alles perfect volgens de Noorse milieunormen zou verlopen. De combinatie van de verschillende technieken en onze expertise uit het verleden overtuigden Shell dat wij aan al die wensen kunnen voldoen?.


EFFICIENTE AANPAK PER PERCEEL:


Op de site in Sola werd bijna 2.000.000 ton grond uitgegraven, waarvan 450.000 ton vervuilde bleek. In sommige zones werden er restanten van diesel aangetroffen, dan weer stookolie, en andere keer ruwe olie. Om de vervuilingsgraad nauwkeurig te bepalen, werd het terrein onderverdeeld in loten van 12 meter op 12, met een laagdikte van 50 centimeter. Elk perceel werd uitgegraven, gezeefd en genummerd, waarna er een grondstaal werd genomen. Er werd uitgegraven tot er geen vervuiling meer werd vastgesteld, soms tot vijf meter diep.


De minst vervuilde grond werd biologisch gereinigd, de zwaarder vervuilde grond kreeg een fysico-chemische behandeling en de allerzwaarste vervuiling werd thermisch onder handen genomen.


Drie technieken die voor elk lot de beste technische en economische sanering garanderen.


BIOLOGISCHE REINIGING :


Vervuilde grond biologisch reinigen is de meest economische reinigingsmethode. Grond bevat micro-organismen zoals schimmels en bacteriën, die er na de toevoeging van een aantal specifieke stoffen voor zorgen dat de grond als het ware zichzelf reinigt. De micro-organismen zetten de olierestanten om in biologisch afbreekbare componenten. Deze micro-organismen hebben wel voldoende zuurstof nodig, en daarom wordt de grond uitgegraven, opgestapeld en op gepaste tijden gekeerd. Tijdens de wintermaanden wordt een venting- of beluchtingscontainer ter plaatse gebracht om de continuïteit van de biologische afbraak te verzekeren. ?Het terrein van de voormalige raffinaderij volledig biologisch reinigen was niet mogelijk,? verduidelijkt Pietro Perseo. ?Daarvoor is de methode te tijdrovend, en niet altijd even doeltreffend voor te zwaar vervuilde gronden.?


FYSICO-CHEMISCHE REINIGING :


Voor meer vervuilde gronden brengt een fysico-chemische behandeling raad. Vooraf worden zware componenten zoals stenen en metalen uit de grond verwijderd. De overblijvende grond wordt gewassen : hij wordt vermengd met water en vervolgens intensief geschuurd in een wastrommel. De olie blijft achter in een residu, vergelijkbaar met slib. Dat residu maakt nog zo?n 10% van de totale massa uit, en werd verder behandeld met een thermische reiniging. In principe kunnen deze gronden ook volledig thermisch worden gereinigd, maar dat is economisch minder interessant. Thermisch reinigen kost immers veel meer dan het ?wassen? van de grond.

Geplaatst door

Gepubliceerd op

25/04/2005