Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterreinen

Terug naar het overzicht

Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterreinen
Techniektype
BBT
Extra informatie

De gekozen mate van verharding is afhankelijk van het soort ondergrond.

Studie BBT voor de recyclage van bouw- en slooppuin
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2005
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Lucht
  • Stof
Sectoren
 • Afvalverwerking
  • Mechanische behandeling van afval
   • Recyclage van bouw- en slooppuin
 • Bouw
  • Recyclage van bouw- en slooppuin