Aanbrengen van een geluidswerende berm

Terug naar het overzicht

Aanbrengen van een geluidswerende berm
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Bij lokale hinder.

Studie BBT voor de recyclage van bouw- en slooppuin
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2005
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
  • Geluid
Sectoren
  • Afvalverwerking
    • Mechanische behandeling van afval
      • Recyclage van bouw- en slooppuin
  • Bouw
    • Recyclage van bouw- en slooppuin