BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
‘Dedicated’ gebruik van reinigingsbanen/spoellijnen waarop gelijksoortige productcategorieënworden gereinigd
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
'Good housekeeping': audits onderhoud, operationeel personeel
BBT
Vlaamse BBT
Aandacht voor efficiëntie en verbruik bij de aankoop van waterverbruikende toestellen
BBT
Vlaamse BBT
Aankopers en importeurs van grondstoffen zouden kwaliteitscontroleschema’s moeten opzetten in exporterende landen
BBT
Vlaamse BBT
Aanleggen van een vloeistofdichte/ondoordringbare vloer op die plaatsen waar voor het milieu schadelijke stoffen kunnen lekken of uitlogen
BBT
Vlaamse BBT
Aanpassen en/of optimaliseren van het productieproces
BBT
Vlaamse BBT
Aanscherpen van emissielimieten op gebannen organochloorpesticiden
BBT
Vlaamse BBT
Aansluiten van waadbakken op het waterbehandelingsysteem
BBT
Vlaamse BBT
Aanvullende filtratietechnieken - Actief Kool-filtratie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanvullende filtratietechnieken - Zakfiltratie
BBT
Vlaamse BBT
Aanvullende filtratietechnieken - Zandfiltratie
BBT
Vlaamse BBT
Actieve koolfilter
BBT
Vlaamse BBT
Adequate nabehandeling van de afgezogen dampen
BBT
Vlaamse BBT
Afdekken van het zwembad
BBT
Vlaamse BBT
Afgedekte opslag en regelmatige afvoer van zuiveringsslib
BBT
Vlaamse BBT
Afspraken maken met de leveranciers van aangekochte weefsels en garens
BBT
Vlaamse BBT
Afspraken maken met de leveranciers van formulaties inzake de samenstelling van chemicaliën
BBT
Vlaamse BBT
Afspraken maken met de leveranciers van formulaties inzake de terugname van chemicaliënresten
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afstemmen aanmaak van latexcompounds op de rungrootte
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aftappen vloeistoffen op vloeistofdichte vloer
BBT
Vlaamse BBT
Afval dat restanten van Deca-BDE, HBCD, Sb2O3 en/of PFOS/PFOA bevat, op een gepaste wijze opslaan en afvoeren via een erkende verwerker
BBT
Vlaamse BBT
Afvalreductie door reduceren lengte van overgangsstukken (tuften van tapijt)
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalreductie door voorkomen en sneller siganleren van fouten
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalwater moet een specifieke behandeling ondergaan om persistente polluenten te verwijderen
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater van reinigen van machines (ontsterken) moet biologisch behandeld worden of geconcentreerd via ultrafiltratie
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwaterstromen met oppervlakte actieve stoffen die moeilijk biologisch afbreekbaar zijn moeten afzonderlijk behandeld worden of omgezet in niet-schadelijke biologisch afbreekbare producten
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwaterstromen zoveel mogelijk afsplitsen - Huishoudelijk afvalwater zoveel mogelijk afsplitsen van bedrijfsafvalwater
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwaterstromen zoveel mogelijk afsplitsen - Niet verontreinigd hemelwater zoveel mogelijk afsplitsen van bedrijfsafvalwater
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwaterstromen zoveel mogelijk afsplitsen - Niet verontreinigd koelwater zoveel mogelijk afsplitsen van bedrijfsafvalwater
BBT
Vlaamse BBT
Afzonderlijke behandeling van specifieke deelstromen
BBT
Vlaamse BBT
Afzonderlijke inzameling geconcentreerde oplossingen met formaldehyde
BBT
Vlaamse BBT
Afzuiging lasrook bij plaatwerk
BBT
Vlaamse BBT
Akoestisch isoleren van wanden van roll-over en wasstraat
BBT
Vlaamse BBT
Alkali zouden moeten worden teruggewonnen en gerecycleerd of hergebruikt na regeneratieve behandeling om vuil te verwijderen en na concentratie van NaOH
BBT
Vlaamse BBT
Alkylfenolethoxylaten (APEO) moeten in detergenten en dispergeermiddelen gesubstitueerd worden door afbreekbare oppervlakte actieve stoffen
BBT
Vlaamse BBT
Als de concentratie aan organohalogenen in het afval hoger is dan 0,1% moet dit afzonderlijk behandeld worden als gevaarlijk, giftig afval. In vloeibare afvalstromen met concentratie aan gehalogeneerde solventen hoger dan 3 mg/l moet het solvent verv...
BBT
Vlaamse BBT
Als grondstoffenproducent genetisch verbeterde variëteiten van grondstoffen gebruiken
BBT
Vlaamse BBT
Als grondstoffenproducent natuurlijke beschermingsmiddelen gebruiken
BBT
Vlaamse BBT
Alternatieve desinfectiemiddelen - Koper zilver ionisatie
BBT
Vlaamse BBT
Alternatieve desinfectiemiddelen - Waterstofperoxide
BBT
Vlaamse BBT
Alternatieven gebruiken voor ontvlekkers op basis van chloorkoolwaterstof
BBT
Vlaamse BBT
Amalgaamverwijdering door middel van centrifuge
BBT
Vlaamse BBT
Ammoniakgeur, die bij het verwerkingsproces ontstaat, verminderen door het geheel of gedeeltelijk vervangen van ammoniumverbindingen voor ontkalking zoals vermeld in BBT 13 van de BBT-conclusies voor TAN
BBT
Europese BREF
Andere good housekeeping maatregelen - Aanwezigheid van spill-kits in elke betrokken ruimte
BBT
Vlaamse BBT
Andere good housekeeping maatregelen - Deuren van de machine steeds sluiten na gebruik
BBT
Vlaamse BBT
Andere good housekeeping maatregelen - Geen goten of afvoerputten aanwezig of, indien aanwezig, hermetisch afgesloten tijdens de reiniging
BBT
Vlaamse BBT
Autoklaveren besmet afval laboratoria
BBT
Vlaamse BBT
Automatisatie leidt tot minder pollutie
BBT
Vlaamse BBT
Automatiseer de pH regeling
BBT
Vlaamse BBT
Automatiseren verfaanmaak
BBT
Vlaamse BBT