BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
"Clean shop floor"
BBT
Vlaamse BBT
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: afvalwater op een passende manier behandelen
BBT
Vlaamse BBT
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: standtijdverhoging en herwinnen uitsleep
BBT
Vlaamse BBT
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: vervangen door watervrije voorbehandeling zoals vlambehandeling, plasma- of corona-behandeling - voorafgaand aan lakken, lijmen, bedrukken e.d.
BBT
Vlaamse BBT
'Hot charging'/direct walsen
BBT (vgtg)
Europese BREF
'Shot blast' walshuidverwijdering
BBT (vgtg)
Europese BREF
'Tracking' van het materiaal
BBT
Europese BREF
(Combinatie van) behandelingstechnieken beschreven in Hoofdstuk B.4: filtratie en/of flotatie/precipitatie/flocculatie; of (combinatie van) technieken met een vergelijkbare efficiëntie (cf. Deel D)
BBT
Europese BREF
(Combinatie van) behandelingstechnieken voor afvalwater
BBT
Europese BREF
100 % drogen voorafgaand aan behandeling in zoutbad
BBT
Vlaamse BBT
Aangepast ontwerp van afzuiging
BBT
Vlaamse BBT
Aangepaste afzuiging (in combinatie met gebruik van chloor- en fluorhoudende producten)
BBT
Vlaamse BBT
Aangepaste afzuiging stof en stoffilter
BBT
Vlaamse BBT
Aangepaste afzuiging van rookgassen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aangepaste opslag hars en harder componenten
BBT
Vlaamse BBT
Aanpassen logistiek en tussenopslag door snelheid laden te maximaliseren
BBT
Europese BREF
Aanpassen schouw om geluidslast te reduceren
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanpassing machine aan rheologische eigenschappen polymeer bij verwerking van thermoplasten
BBT
Vlaamse BBT
Aanschaf long life vloeistoffen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanwenden van slak als secundaire grondstof
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Actief koolfilter (adsorptie KWS met vloeimiddelen)
BBT
Vlaamse BBT
Actief koolfilters of kaliumpermanganaat filters
BBT
Vlaamse BBT
Actieve koolfilter
BBT
Vlaamse BBT
Additief voor ongewenste chemische aantasting te onderdrukken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Adsorptie van opgeloste organische stoffen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afdekken van de stripoliemachine
BBT
Europese BREF
Afdeksysteem toepassen bij zacht PUR-schuim
BBT
Vlaamse BBT
Afdichting branderdeur onderhouden
BBT
Vlaamse BBT
Affakkelen van alcoholcoatings
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afgassen van pyrolyse of wervelbed naverbranden
BBT
Vlaamse BBT
Afgaszuivering bij schuimproductie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afgaszuivering door doekfilters met voorafgaande cycloon
BBT
Vlaamse BBT
Afgedekte procesbaden
BBT
Europese BREF
Afgedekte tanks met afzuiging en reiniging van de afgezogen lucht door middel van wassing of druppelafscheiding
BBT
Europese BREF
Afsluitsysteem voor processtappen met grote geluidsproductie zoals het uitschudrooster
BBT
Europese BREF
Afval van de polymeerplant (o.a. solventen, oliën, wassen en afval van polymeren, ...) opnieuw gebruiken
BBT
Europese BREF
Afvalstromen identificeren en scheiden
BBT
Europese BREF
Afvalwater afkomstig van de voorbehandeling minimaliseren door combinatie van aantal technieken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalwater monitoren en controleren en continu of in batch lozen indien ook continue online metingen van sleutelparameters zoals pH en/of frequent handmatig checken van pH, metalen, cyanide
BBT
Europese BREF
Afvalwaterbehandeling dmv neutralisatie mbv een natriumhydroxideoplossing, flocculatie/precipitatie
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen identificeren, scheiden en apart behandelen
BBT
Europese BREF
Afvalwatertypes gescheiden houden naargelang hun samenstelling en belasting
BBT
Europese BREF
Afvalwatervrije werking
BBT
Europese BREF
Afvoer olie- en smeermiddelhoudende residuen
BBT
Europese BREF
Afzonderlijk beitsen en strippen, tenzij er op de site verder een proces plaatsvindt waarbij uit de 'gemengde' vloeistoffen waardevolle stoffen worden teruggewonnen of tenzij dit proces mogelijk wordt gemaakt door een externe specialist
BBT
Europese BREF
Afzonderlijke koelwatersystemen met gesloten circuits - Continue verzinken en aluminiseren van plaat
BBT
Europese BREF
Afzonderlijke koelwatersystemen met gesloten circuits - Koudwalsen van ferrometalen
BBT
Europese BREF
Afzonderlijke opslag van aangeleverde materialen, volgens materiaaltype en -kwaliteit, om kwaliteitsverlies en risico's te vermijden
BBT
Europese BREF
Afzonderlijke opslag van reststoffen en afvalstoffen om hergebruik, recyclage en verwijdering mogelijk te maken
BBT
Europese BREF
Afzonderlijke opvang van zand (terugvoer in zandkringloop) en metaalstof (hergebruik in koepeloven of smelterij)
BBT
Vlaamse BBT