BBT/BREF en andere publicaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse BBT-studies en andere publicaties van het BBT- kenniscentrum en van de Europese (B)REF’s (BBT- referentiedocumenten). U kan hierbij filteren op type document en op sector. Door te klikken op de naam van de studie krijgt u verder info over de studie en kan u het volledige rapport downloaden.

De BBT-conclusies en de informatie over Technieken in opkomst uit de BREF’s zijn ook apart te consulteren.

De technieken uit de afgewerkte Vlaamse BBT-studies zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

Bij vragen over een bepaalde studie kan u mailen naar de BBT-helpdesk.

Filter op type
Filter op sector
Titel Oplopend sorteren Datum Studie Status
Voeding (FDM) Europese BREF
Textiel (TXT) Europese BREF
Stookinstallaties (LCP) Europese BREF
Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA) Europese BREF In herziening - finale draft
Raffinaderijen (REF) Europese BREF
Pulp en papier (PP) Europese BREF
Productie van houten plaatmaterialen (WBP) Europese BREF
Polymeren (POL) Europese BREF
Organische fijnchemie (OFC) Europese BREF
Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen (STM) Europese BREF In herziening
Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS) Europese BREF
Non-ferrometaal (NFM) Europese BREF
Monitoring (ROM) REF
Leerlooierijen (TAN) Europese BREF
Koeling (ICS) Europese BREF
Keramische industrie (CER) Europese BREF In herziening
Intensieve veeteelt (IRPP) Europese BREF
IJzer en staal (IS) Europese BREF
Glas (GLS) Europese BREF
Gieterijen (SF) Europese BREF In herziening
Ferrometaal (FMP) Europese BREF
Energie-efficiëntie (ENE) Europese BREF
Emissies uit opslag (EFS) Europese BREF
Economische aspecten en cross-media-effecten (ECM) REF
Chlooralkali (CAK) Europese BREF
Cement en kalk (CLM) Europese BREF
Bulk organische chemie (LVOC) Europese BREF
Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW) Europese BREF
Anorganische fijnchemicaliën (SIC) Europese BREF
Anorganische bulkchemicaliën (vast en overig) (LVIC-S) Europese BREF
Anorganische bulkchemicaliën (LVIC) Europese BREF In opmaak
Anorganische bulkchemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmest) (LVIC-AAF) Europese BREF
Afvalverbranding (WI) Europese BREF
Afvalbehandeling (WT) Europese BREF
Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC) Europese BREF