BBT/BREF en andere publicaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse BBT-studies en andere publicaties van het BBT- kenniscentrum en van de Europese (B)REF’s (BBT- referentiedocumenten). U kan hierbij filteren op type document en op sector. Door te klikken op de naam van de studie krijgt u verder info over de studie en kan u het volledige rapport downloaden.

De BBT-conclusies en de informatie over Technieken in opkomst uit de BREF’s zijn ook apart te consulteren.

De technieken uit de afgewerkte Vlaamse BBT-studies zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

Bij vragen over een bepaalde studie kan u mailen naar de BBT-helpdesk.

Filter op type
Filter op sector
Titel Datum Aflopend sorteren Studie Status
Voorkoming en beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken Vlaamse BBT Draft beschikbaar - studie on hold
Afvalverwerking Vlaamse BBT In opmaak
Duurzaam watergebruik Vlaamse BBT In opmaak
PFAS waterzuiveringstechnieken Vlaamse BBT In opmaak
Anorganische bulkchemicaliën (LVIC) Europese BREF In opmaak
Behandeling van asbesthoudende reststromen Vlaamse BBT In opmaak
Voorkomen en beperken van kunststofgranulaatverliezen Vlaamse BBT In opmaak
PFAS-emissies lucht Vlaamse BBT In opmaak
Onttrekking van oppervlaktewater Vlaamse BBT In opmaak
Textielveredeling Vlaamse BBT
Afgewerkte olie Vlaamse BBT
Tankstations Vlaamse BBT
Gieterijen Vlaamse BBT
Beton Vlaamse BBT
Afvalwaterzuiveringsslib Vlaamse BBT
Non-ferronijverheid Vlaamse BBT
Koeling (ICS) Europese BREF
Stookinstallaties en stationaire motoren (grote) Vlaamse BBT
Car- en truckwash Vlaamse BBT
Slachthuizen Vlaamse BBT
Ziekenhuizen Vlaamse BBT
Natuursteen Vlaamse BBT
Metaalbewerking Vlaamse BBT
Ontginning Vlaamse BBT
Recyclage van bouw- en slooppuin Vlaamse BBT In herziening - finale draft
Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA) Europese BREF In herziening
Gieterijen (SF) Europese BREF In herziening
Composteer- en vergistingsinstallaties Vlaamse BBT
Glastuinbouw Vlaamse BBT
Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen (STM) Europese BREF In herziening
Veeteelt Vlaamse BBT
Anorganische bulkchemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmest) (LVIC-AAF) Europese BREF
Kunststofverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven Vlaamse BBT
Organische fijnchemie (OFC) Europese BREF
Economische aspecten en cross-media-effecten (ECM) REF
Emissies uit opslag (EFS) Europese BREF
Keramische industrie (CER) Europese BREF In herziening
Anorganische fijnchemicaliën (SIC) Europese BREF
Mestverwerking Vlaamse BBT
Bodemsaneringsprojecten en grondreinigingscentra Vlaamse BBT
Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie Vlaamse BBT
Anorganische bulkchemicaliën (vast en overig) (LVIC-S) Europese BREF
Polymeren (POL) Europese BREF
Kleiverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Stofnormering in Vlarem Toetsing aan de BBT Andere
Discussiedocument Lozingsnormen: concentraties of vrachten? Andere
Zuivel Vlaamse BBT
Schrootverwerking en Sloperij Vlaamse BBT In herziening
Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen Vlaamse BBT
Dranken Vlaamse BBT
Raffinaderijen Vlaamse BBT
Behandeling van bodemas van huisvuilverbranding Vlaamse BBT
Stoom (energiebesparing in stoomnetwerken) Vlaamse BBT
Organische bulkchemie Vlaamse BBT
Energie-efficiëntie (ENE) Europese BREF
Verbranding van hernieuwbare brandstoffen Vlaamse BBT
Methodologie voor het bepalen van BBT-gerelateerde emissieniveaus (BAT-AELs) voor de lozing van bedrijfsafvalwater Andere
Houtverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Textiel - micropolluenten - afvalwater Vlaamse BBT
Wasserijen Vlaamse BBT
Laboratoria Vlaamse BBT
Zwembaden Vlaamse BBT In herziening
Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote) Vlaamse BBT
IJzer en staal (IS) Europese BREF
(Mest)covergistingsinstallaties Vlaamse BBT
Asfaltcentrales Vlaamse BBT In herziening
Leerlooierijen (TAN) Europese BREF
Glas (GLS) Europese BREF
Grafische sector Vlaamse BBT
Cement en kalk (CLM) Europese BREF
Verwerken van externe bedrijfsafvalwaters Vlaamse BBT
Chlooralkali (CAK) Europese BREF
Drukwerk in ketenperspectief Andere
Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie Vlaamse BBT
Pulp en papier (PP) Europese BREF
Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid (AGF) Vlaamse BBT
Raffinaderijen (REF) Europese BREF
Verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven Vlaamse BBT
Vlees- en visverwerkende industrie Vlaamse BBT
Productie van houten plaatmaterialen (WBP) Europese BREF
Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW) Europese BREF
BBT-voorstudie hinder bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden Andere
BBT-voorstudie preventie van bodemverontreiniging Andere
Haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht Andere
Legionellabeheersing Vlaamse BBT
Stookinstallaties (LCP) Europese BREF
Intensieve veeteelt (IRPP) Europese BREF
Non-ferrometaal (NFM) Europese BREF
Bulk organische chemie (LVOC) Europese BREF
Reiniging asbesthoudende reststromen Andere
Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau Andere
Monitoring (ROM) REF
Afvalbehandeling (WT) Europese BREF
LNG-verdeling Vlaamse BBT
Droogkuissector Vlaamse BBT
Voeding (FDM) Europese BREF
Afvalverbranding (WI) Europese BREF
Huishoudelijke houtverwarming Vlaamse BBT
Mestverwerking – nutriëntrecuperatie Vlaamse BBT
Waterstoftankstations Vlaamse BBT
Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS) Europese BREF
Code van Goede Praktijk voor huishoudelijke houtverwarming – gebruik van het toestel Andere
Leidraad voor het voorkomen en beperken van hinder van rook afkomstig van huishoudelijke houtverwarmingstoestellen Andere
Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten Vlaamse BBT
Inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen Vlaamse BBT
BBT-voorstudie asfaltcentrales Andere
Inwendig reinigen van recipiënten Vlaamse BBT
Erfsappen Vlaamse BBT
Ferrometaal (FMP) Europese BREF
Textiel (TXT) Europese BREF
Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC) Europese BREF
Concentraatstromen Vlaamse BBT