BBT/BREF en andere publicaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse BBT-studies en andere publicaties van het BBT- kenniscentrum en van de Europese (B)REF’s (BBT- referentiedocumenten). U kan hierbij filteren op type document en op sector. Door te klikken op de naam van de studie krijgt u verder info over de studie en kan u het volledige rapport downloaden.

De BBT-conclusies en de informatie over Technieken in opkomst uit de BREF’s zijn ook apart te consulteren.

De technieken uit de afgewerkte Vlaamse BBT-studies zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

Bij vragen over een bepaalde studie kan u mailen naar de BBT-helpdesk.

Filter op type
Filter op sector
Titel Oplopend sorteren Datum Studie Status
Zwembaden Vlaamse BBT In herziening
Zuivel Vlaamse BBT
Ziekenhuizen Vlaamse BBT
Waterstoftankstations Vlaamse BBT
Wasserijen Vlaamse BBT
Voorkoming en beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken Vlaamse BBT Draft beschikbaar - studie on hold
Voorkomen en beperken van kunststofgranulaatverliezen Vlaamse BBT In opmaak
Voeding (FDM) Europese BREF
Vlees- en visverwerkende industrie Vlaamse BBT
Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie Vlaamse BBT
Verwerken van externe bedrijfsafvalwaters Vlaamse BBT
Verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven Vlaamse BBT
Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie Vlaamse BBT
Verbranding van hernieuwbare brandstoffen Vlaamse BBT
Veeteelt Vlaamse BBT
Textielveredeling Vlaamse BBT
Textiel - micropolluenten - afvalwater Vlaamse BBT
Textiel (TXT) Europese BREF
Tankstations Vlaamse BBT
Stoom (energiebesparing in stoomnetwerken) Vlaamse BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote) Vlaamse BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (grote) Vlaamse BBT
Stookinstallaties (LCP) Europese BREF
Stofnormering in Vlarem Toetsing aan de BBT Andere
Sortering van bouw- en sloopafval en recyclage van puin Vlaamse BBT
Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA) Europese BREF In herziening - finale draft
Slachthuizen Vlaamse BBT
Schrootverwerking en Sloperij Vlaamse BBT In herziening
Reiniging asbesthoudende reststromen Andere
Raffinaderijen (REF) Europese BREF
Raffinaderijen Vlaamse BBT
Pulp en papier (PP) Europese BREF
Productie van houten plaatmaterialen (WBP) Europese BREF
Polymeren (POL) Europese BREF
PFAS-emissies lucht Vlaamse BBT Nieuwe studie - finale draft
PFAS waterzuiveringstechnieken Vlaamse BBT
Organische fijnchemie (OFC) Europese BREF
Organische bulkchemie Vlaamse BBT
Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen Vlaamse BBT
Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen (STM) Europese BREF In herziening
Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS) Europese BREF
Onttrekking van oppervlaktewater Vlaamse BBT In opmaak
Ontginning Vlaamse BBT
Ondergrondse mestopslag Vlaamse BBT In opmaak
Non-ferronijverheid Vlaamse BBT
Non-ferrometaal (NFM) Europese BREF
Natuursteen Vlaamse BBT
Monitoring (ROM) REF
Methodologie voor het bepalen van BBT-gerelateerde emissieniveaus (BAT-AELs) voor de lozing van bedrijfsafvalwater Andere
Metaalbewerking Vlaamse BBT
Mestverwerking – nutriëntrecuperatie Vlaamse BBT
Mestverwerking Vlaamse BBT
LNG-verdeling Vlaamse BBT
Leidraad voor het voorkomen en beperken van hinder van rook afkomstig van huishoudelijke houtverwarmingstoestellen Andere
Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau Andere
Legionellabeheersing Vlaamse BBT
Leerlooierijen (TAN) Europese BREF
Laboratoria Vlaamse BBT
Kunststofverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Koeling (ICS) Europese BREF
Kleiverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Keramische industrie (CER) Europese BREF In herziening
Inwendig reinigen van recipiënten Vlaamse BBT
Intensieve veeteelt (IRPP) Europese BREF
Inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen Vlaamse BBT
IJzer en staal (IS) Europese BREF
Huishoudelijke houtverwarming Vlaamse BBT
Houtverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht Andere
Grafische sector Vlaamse BBT
Glastuinbouw Vlaamse BBT
Glas (GLS) Europese BREF
Gieterijen (SF) Europese BREF In herziening
Gieterijen Vlaamse BBT
Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten Vlaamse BBT
Ferrometaal (FMP) Europese BREF
Erfsappen Vlaamse BBT
Energie-efficiëntie (ENE) Europese BREF
Emissies uit opslag (EFS) Europese BREF
Emissiegrenswaarden voor zeer zorgwekkende stoffen Vlaamse BBT In opmaak
Economische aspecten en cross-media-effecten (ECM) REF
Duurzaam watergebruik en -verbruik Vlaamse BBT In opmaak
Drukwerk in ketenperspectief Andere
Droogkuissector Vlaamse BBT
Dranken Vlaamse BBT
Discussiedocument Lozingsnormen: concentraties of vrachten? Andere
deNOx-installaties Andere In opmaak
Concentraatstromen Vlaamse BBT
Composteer- en vergistingsinstallaties Vlaamse BBT
Code van Goede Praktijk voor huishoudelijke houtverwarming – gebruik van het toestel Andere
Chlooralkali (CAK) Europese BREF
Cement en kalk (CLM) Europese BREF
Carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven Vlaamse BBT
Car- en truckwash Vlaamse BBT
Bulk organische chemie (LVOC) Europese BREF
Bodemsaneringsprojecten en grondreinigingscentra Vlaamse BBT
Beton Vlaamse BBT
Behandeling van bodemas van huisvuilverbranding Vlaamse BBT
Behandeling van asbesthoudende reststromen Vlaamse BBT In opmaak
Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW) Europese BREF
BBT-voorstudie water Andere
BBT-voorstudie preventie van bodemverontreiniging Andere
BBT-voorstudie hinder bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden Andere
BBT-voorstudie asfaltcentrales Andere
Asfaltcentrales Vlaamse BBT In herziening - finale draft
Anorganische fijnchemicaliën (SIC) Europese BREF
Anorganische bulkchemicaliën (vast en overig) (LVIC-S) Europese BREF
Anorganische bulkchemicaliën (LVIC) Europese BREF In opmaak
Anorganische bulkchemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmest) (LVIC-AAF) Europese BREF
Afvalwaterzuiveringsslib Vlaamse BBT
Afvalverwerking Vlaamse BBT In opmaak
Afvalverbranding (WI) Europese BREF
Afvalbehandeling (WT) Europese BREF
Afgewerkte olie Vlaamse BBT
Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC) Europese BREF
Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid (AGF) Vlaamse BBT
(Mest)covergistingsinstallaties Vlaamse BBT