BBT/BREF en andere publicaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse BBT-studies en andere publicaties van het BBT- kenniscentrum en van de Europese (B)REF’s (BBT- referentiedocumenten). U kan hierbij filteren op type document en op sector. Door te klikken op de naam van de studie krijgt u verder info over de studie en kan u het volledige rapport downloaden.

De BBT-conclusies en de informatie over Technieken in opkomst uit de BREF’s zijn ook apart te consulteren.

De technieken uit de afgewerkte Vlaamse BBT-studies zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

Bij vragen over een bepaalde studie kan u mailen naar de BBT-helpdesk.

Filter op type
Filter op sector
Titel Datum Studie Status Aflopend sorteren
Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie Vlaamse BBT
Leidraad voor het voorkomen en beperken van hinder van rook afkomstig van huishoudelijke houtverwarmingstoestellen Andere
Bodemsaneringsprojecten en grondreinigingscentra Vlaamse BBT
Koeling (ICS) Europese BREF
Stookinstallaties en stationaire motoren (grote) Vlaamse BBT
BBT-voorstudie water Andere
Huishoudelijke houtverwarming Vlaamse BBT
Anorganische fijnchemicaliën (SIC) Europese BREF
Mestverwerking Vlaamse BBT
Haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht Andere
Organische bulkchemie Vlaamse BBT
Concentraatstromen Vlaamse BBT
Car- en truckwash Vlaamse BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote) Vlaamse BBT
Inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen Vlaamse BBT
Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW) Europese BREF
Raffinaderijen (REF) Europese BREF
Verbranding van hernieuwbare brandstoffen Vlaamse BBT
BBT-voorstudie preventie van bodemverontreiniging Andere
Vlees- en visverwerkende industrie Vlaamse BBT
PFAS waterzuiveringstechnieken Vlaamse BBT
Carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven Vlaamse BBT
Intensieve veeteelt (IRPP) Europese BREF
Stoom (energiebesparing in stoomnetwerken) Vlaamse BBT
Kleiverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Bulk organische chemie (LVOC) Europese BREF
Pulp en papier (PP) Europese BREF
Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie Vlaamse BBT
BBT-voorstudie hinder bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden Andere
Wasserijen Vlaamse BBT
Composteer- en vergistingsinstallaties Vlaamse BBT
IJzer en staal (IS) Europese BREF
Inwendig reinigen van recipiënten Vlaamse BBT
Kunststofverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Cement en kalk (CLM) Europese BREF
Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid (AGF) Vlaamse BBT
Polymeren (POL) Europese BREF
Metaalbewerking Vlaamse BBT
Drukwerk in ketenperspectief Andere
Raffinaderijen Vlaamse BBT
Dranken Vlaamse BBT
Glas (GLS) Europese BREF
Tankstations Vlaamse BBT
Laboratoria Vlaamse BBT
Chlooralkali (CAK) Europese BREF
Methodologie voor het bepalen van BBT-gerelateerde emissieniveaus (BAT-AELs) voor de lozing van bedrijfsafvalwater Andere
Productie van houten plaatmaterialen (WBP) Europese BREF
Natuursteen Vlaamse BBT
Ziekenhuizen Vlaamse BBT
Droogkuissector Vlaamse BBT
Legionellabeheersing Vlaamse BBT
Energie-efficiëntie (ENE) Europese BREF
Verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven Vlaamse BBT
Discussiedocument Lozingsnormen: concentraties of vrachten? Andere
Organische fijnchemie (OFC) Europese BREF
Zuivel Vlaamse BBT
BBT-voorstudie asfaltcentrales Andere
Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten Vlaamse BBT
Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC) Europese BREF
Waterstoftankstations Vlaamse BBT
LNG-verdeling Vlaamse BBT
Ferrometaal (FMP) Europese BREF
Verwerken van externe bedrijfsafvalwaters Vlaamse BBT
Stofnormering in Vlarem Toetsing aan de BBT Andere
Afgewerkte olie Vlaamse BBT
Sortering van bouw- en sloopafval en recyclage van puin Vlaamse BBT
Gieterijen Vlaamse BBT
Emissies uit opslag (EFS) Europese BREF
Afvalbehandeling (WT) Europese BREF
(Mest)covergistingsinstallaties Vlaamse BBT
Economische aspecten en cross-media-effecten (ECM) REF
Non-ferronijverheid Vlaamse BBT
Mestverwerking – nutriëntrecuperatie Vlaamse BBT
Afvalwaterzuiveringsslib Vlaamse BBT
Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS) Europese BREF
Glastuinbouw Vlaamse BBT
Afvalverbranding (WI) Europese BREF
Voeding (FDM) Europese BREF
Textielveredeling Vlaamse BBT
Monitoring (ROM) REF
Ontginning Vlaamse BBT
Erfsappen Vlaamse BBT
Behandeling van bodemas van huisvuilverbranding Vlaamse BBT
Non-ferrometaal (NFM) Europese BREF
Grafische sector Vlaamse BBT
Anorganische bulkchemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmest) (LVIC-AAF) Europese BREF
Textiel (TXT) Europese BREF
Textiel - micropolluenten - afvalwater Vlaamse BBT
Reiniging asbesthoudende reststromen Andere
Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen Vlaamse BBT
Code van Goede Praktijk voor huishoudelijke houtverwarming – gebruik van het toestel Andere
Beton Vlaamse BBT
Leerlooierijen (TAN) Europese BREF
Slachthuizen Vlaamse BBT
Houtverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Anorganische bulkchemicaliën (vast en overig) (LVIC-S) Europese BREF
Stookinstallaties (LCP) Europese BREF
Veeteelt Vlaamse BBT
Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau Andere
Voorkoming en beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken Vlaamse BBT Draft beschikbaar - studie on hold
Keramische industrie (CER) Europese BREF In herziening
Gieterijen (SF) Europese BREF In herziening
Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen (STM) Europese BREF In herziening
Zwembaden Vlaamse BBT In herziening
Schrootverwerking en Sloperij Vlaamse BBT In herziening
Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA) Europese BREF In herziening - finale draft
Asfaltcentrales Vlaamse BBT In herziening - finale draft
PFAS-emissies lucht Vlaamse BBT Nieuwe studie - finale draft
deNOx-installaties Andere In opmaak
Emissiegrenswaarden voor zeer zorgwekkende stoffen Vlaamse BBT In opmaak
Afvalverwerking Vlaamse BBT In opmaak
Voorkomen en beperken van kunststofgranulaatverliezen Vlaamse BBT In opmaak
Behandeling van asbesthoudende reststromen Vlaamse BBT In opmaak
Anorganische bulkchemicaliën (LVIC) Europese BREF In opmaak
Onttrekking van oppervlaktewater Vlaamse BBT In opmaak
Duurzaam watergebruik en -verbruik Vlaamse BBT In opmaak
Ondergrondse mestopslag Vlaamse BBT In opmaak