BBT/BREF en andere publicaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse BBT-studies en andere publicaties van het BBT- kenniscentrum en van de Europese (B)REF’s (BBT- referentiedocumenten). U kan hierbij filteren op type document en op sector. Door te klikken op de naam van de studie krijgt u verder info over de studie en kan u het volledige rapport downloaden.

De BBT-conclusies en de informatie over Technieken in opkomst uit de BREF’s zijn ook apart te consulteren.

De technieken uit de afgewerkte Vlaamse BBT-studies zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

Bij vragen over een bepaalde studie kan u mailen naar de BBT-helpdesk.

Filter op type
Filter op sector
Titel Aflopend sorteren Datum Studie Status
(Mest)covergistingsinstallaties BBT
Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid (AGF) BBT
Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC) BREF In opmaak
Afgewerkte olie BBT
Afvalbehandeling (WT) BREF
Afvalverbranding (WI) BREF
Afvalwaterzuiveringsslib BBT
Anorganische bulkchemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmest) (LVIC-AAF) BREF
Anorganische bulkchemicaliën (vast en overig) (LVIC-S) BREF
Anorganische fijnchemicaliën (SIC) BREF
Asfaltcentrales BBT
BBT-voorstudie hinder bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden Andere
BBT-voorstudie preventie van bodemverontreiniging Andere
Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW) BREF
Behandeling van asbesthoudende reststromen BBT In opmaak
Behandeling van bodemas van huisvuilverbranding BBT
Beton BBT
Bodemsaneringsprojecten en grondreinigingscentra BBT
Bulk organische chemie (LVOC) BREF
Car- en truckwash BBT
Carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven BBT
Cement en kalk (CLM) BREF
Chlooralkali (CAK) BREF
Composteer- en vergistingsinstallaties BBT
Discussiedocument Lozingsnormen: concentraties of vrachten? Andere
Dranken BBT
Droogkuissector BBT
Drukwerk in ketenperspectief Andere
Economische aspecten en cross-media-effecten (ECM) REF
Emissies uit opslag (EFS) BREF
Energie-efficiëntie (ENE) BREF
Ferrometaal (FMP) BREF In herziening
Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten BBT In opmaak
Gieterijen BBT
Gieterijen (SF) BREF In herziening
Glas (GLS) BREF
Glastuinbouw BBT
Grafische sector BBT
Haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht Andere
Houtverwerkende nijverheid BBT
Huishoudelijke houtverwarming BBT
Ijzer en staal (IS) BREF
Inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke producten BBT Nieuwe studie - finale draft
Intensieve veeteelt (IRPP) BREF
Keramische industrie (CER) BREF In herziening
Kleiverwerkende nijverheid BBT
Koeling (ICS) BREF
Kunststofverwerkende nijverheid BBT
Laboratoria BBT
Leerlooierijen (TAN) BREF
Legionellabeheersing BBT
Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau Andere
LNG-verdeling BBT
Mestverwerking BBT
Metaalbewerking BBT
Methodologie voor het bepalen van BBT-gerelateerde emissieniveaus (BAT-AELs) voor de lozing van bedrijfsafvalwater Andere
Monitoring (ROM) REF
Natuursteen BBT
Non-ferrometaal (NFM) BREF
Non-ferronijverheid BBT
Ontginning BBT
Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS) BREF In herziening
Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen (STM) BREF
Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen BBT
Organische bulkchemie BBT
Organische fijnchemie (OFC) BREF
Polymeren (POL) BREF
Productie van houten plaatmaterialen (WBP) BREF
Pulp en papier (PP) BREF
Raffinaderijen BBT
Raffinaderijen (REF) BREF
Recyclage van bouw- en slooppuin BBT
Reiniging asbesthoudende reststromen Andere
Schrootverwerking en Sloperij BBT
Slachthuizen BBT
Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA) BREF In herziening
Stofnormering in Vlarem Toetsing aan de BBT Andere
Stookinstallaties (LCP) BREF
Stookinstallaties en stationaire motoren (grote) BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote) BBT
Stoom (energiebesparing in stoomnetwerken) BBT
Tank- en vatenreiniging BBT In herziening
Tankstations BBT
Textiel (TXT) BREF In herziening
Textiel - micropolluenten - afvalwater BBT
Textielveredeling BBT
Veeteelt BBT
Verbranding van hernieuwbare brandstoffen BBT
Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie BBT
Verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven BBT
Verwerken van externe bedrijfsafvalwaters BBT
Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie BBT
Vlees- en visverwerkende industrie BBT
Voeding (FDM) BREF
Voorkoming en beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken BBT Draft beschikbaar - studie on hold
Wasserijen BBT
Waterstoftankstations BBT In opmaak
Ziekenhuizen BBT
Zuivel BBT
Zwembaden BBT