BBT/BREF en andere publicaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse BBT-studies en andere publicaties van het BBT- kenniscentrum en van de Europese (B)REF’s (BBT- referentiedocumenten). U kan hierbij filteren op type document en op sector. Door te klikken op de naam van de studie krijgt u verder info over de studie en kan u het volledige rapport downloaden.

De BBT-conclusies en de informatie over Technieken in opkomst uit de BREF’s zijn ook apart te consulteren.

De technieken uit de afgewerkte Vlaamse BBT-studies zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

Bij vragen over een bepaalde studie kan u mailen naar de BBT-helpdesk.

Filter op type
Filter op sector
Titel Oplopend sorteren Datum Studie Status
Zwembaden BBT
Zuivel BBT
Ziekenhuizen BBT
Waterstoftankstations BBT In opmaak
Wasserijen BBT
Voorkoming en beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken BBT Draft beschikbaar - studie on hold
Voeding (FDM) BREF
Vlees- en visverwerkende industrie BBT
Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie BBT
Verwerken van externe bedrijfsafvalwaters BBT
Verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven BBT
Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie BBT
Verbranding van hernieuwbare brandstoffen BBT
Veeteelt BBT
Textielveredeling BBT
Textiel - micropolluenten - afvalwater BBT
Textiel (TXT) BREF In herziening
Tankstations BBT
Tank- en vatenreiniging BBT In herziening
Stoom (energiebesparing in stoomnetwerken) BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote) BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (grote) BBT
Stookinstallaties (LCP) BREF
Stofnormering in Vlarem Toetsing aan de BBT Andere
Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA) BREF In herziening
Slachthuizen BBT
Schrootverwerking en Sloperij BBT
Reiniging asbesthoudende reststromen Andere
Recyclage van bouw- en slooppuin BBT
Raffinaderijen (REF) BREF
Raffinaderijen BBT
Pulp en papier (PP) BREF
Productie van houten plaatmaterialen (WBP) BREF
Polymeren (POL) BREF
Organische fijnchemie (OFC) BREF
Organische bulkchemie BBT
Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen BBT
Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen (STM) BREF
Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS) BREF In herziening
Ontginning BBT
Non-ferronijverheid BBT
Non-ferrometaal (NFM) BREF
Natuursteen BBT
Monitoring (ROM) REF
Methodologie voor het bepalen van BBT-gerelateerde emissieniveaus (BAT-AELs) voor de lozing van bedrijfsafvalwater Andere
Metaalbewerking BBT
Mestverwerking BBT
LNG-verdeling BBT
Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau Andere
Legionellabeheersing BBT
Leerlooierijen (TAN) BREF
Laboratoria BBT
Kunststofverwerkende nijverheid BBT
Koeling (ICS) BREF
Kleiverwerkende nijverheid BBT
Keramische industrie (CER) BREF In herziening
Intensieve veeteelt (IRPP) BREF
Inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke producten BBT Nieuwe studie - finale draft
Ijzer en staal (IS) BREF
Huishoudelijke houtverwarming BBT Nieuwe studie - finale draft
Houtverwerkende nijverheid BBT
Haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht Andere
Grafische sector BBT
Glastuinbouw BBT
Glas (GLS) BREF
Gieterijen (SF) BREF In herziening
Gieterijen BBT
Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten BBT In opmaak
Ferrometaal (FMP) BREF In herziening
Energie-efficiëntie (ENE) BREF
Emissies uit opslag (EFS) BREF
Economische aspecten en cross-media-effecten (ECM) REF
Drukwerk in ketenperspectief Andere
Droogkuissector BBT
Dranken BBT
Discussiedocument Lozingsnormen: concentraties of vrachten? Andere
Composteer- en vergistingsinstallaties BBT
Chlooralkali (CAK) BREF
Cement en kalk (CLM) BREF
Carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven BBT
Car- en truckwash BBT
Bulk organische chemie (LVOC) BREF
Bodemsaneringsprojecten en grondreinigingscentra BBT
Beton BBT
Behandeling van bodemas van huisvuilverbranding BBT
Behandeling van asbesthoudende reststromen BBT In opmaak
Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW) BREF
BBT-voorstudie preventie van bodemverontreiniging Andere
BBT-voorstudie hinder bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden Andere
Asfaltcentrales BBT
Anorganische fijnchemicaliën (SIC) BREF
Anorganische bulkchemicaliën (vast en overig) (LVIC-S) BREF
Anorganische bulkchemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmest) (LVIC-AAF) BREF
Afvalwaterzuiveringsslib BBT
Afvalverbranding (WI) BREF
Afvalbehandeling (WT) BREF
Afgewerkte olie BBT
Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC) BREF In opmaak
Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid (AGF) BBT
(Mest)covergistingsinstallaties BBT