BBT/BREF en andere publicaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse BBT-studies en andere publicaties van het BBT- kenniscentrum en van de Europese (B)REF’s (BBT- referentiedocumenten). U kan hierbij filteren op type document en op sector. Door te klikken op de naam van de studie krijgt u verder info over de studie en kan u het volledige rapport downloaden.

De BBT-conclusies en de informatie over Technieken in opkomst uit de BREF’s zijn ook apart te consulteren.

De technieken uit de afgewerkte Vlaamse BBT-studies zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

Bij vragen over een bepaalde studie kan u mailen naar de BBT-helpdesk.

Filter op type
Filter op sector
Titel Datum Studie Status Aflopend sorteren
Organische fijnchemie (OFC) BREF
Verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven BBT
Discussiedocument Lozingsnormen: concentraties of vrachten? Andere
Zuivel BBT
LNG-verdeling BBT
Afgewerkte olie BBT
Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen (STM) BREF
Verwerken van externe bedrijfsafvalwaters BBT
Stofnormering in Vlarem Toetsing aan de BBT Andere
Recyclage van bouw- en slooppuin BBT
Gieterijen BBT
Emissies uit opslag (EFS) BREF
Afvalbehandeling (WT) BREF
(Mest)covergistingsinstallaties BBT
Economische aspecten en cross-media-effecten (ECM) REF
Afvalwaterzuiveringsslib BBT
Non-ferronijverheid BBT
Zwembaden BBT
Glastuinbouw BBT
Afvalverbranding (WI) BREF
Voeding (FDM) BREF
Textielveredeling BBT
Monitoring (ROM) REF
Behandeling van bodemas van huisvuilverbranding BBT
Non-ferrometaal (NFM) BREF
Ontginning BBT
Schrootverwerking en Sloperij BBT
Grafische sector BBT
Anorganische bulkchemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmest) (LVIC-AAF) BREF
Textiel - micropolluenten - afvalwater BBT
Reiniging asbesthoudende reststromen Andere
Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen BBT
Beton BBT
Leerlooierijen (TAN) BREF
Slachthuizen BBT
Houtverwerkende nijverheid BBT
Anorganische bulkchemicaliën (vast en overig) (LVIC-S) BREF
Stookinstallaties (LCP) BREF
Veeteelt BBT
Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau Andere
Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie BBT
Bodemsaneringsprojecten en grondreinigingscentra BBT
Koeling (ICS) BREF
Stookinstallaties en stationaire motoren (grote) BBT
Anorganische fijnchemicaliën (SIC) BREF
Mestverwerking BBT
Haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht Andere
Organische bulkchemie BBT
Car- en truckwash BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote) BBT
Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW) BREF
Raffinaderijen (REF) BREF
Verbranding van hernieuwbare brandstoffen BBT
BBT-voorstudie preventie van bodemverontreiniging Andere
Vlees- en visverwerkende industrie BBT
Carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven BBT
Intensieve veeteelt (IRPP) BREF
Stoom (energiebesparing in stoomnetwerken) BBT
Kleiverwerkende nijverheid BBT
Bulk organische chemie (LVOC) BREF
Pulp en papier (PP) BREF
Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie BBT
BBT-voorstudie hinder bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden Andere
Wasserijen BBT
Composteer- en vergistingsinstallaties BBT
Ijzer en staal (IS) BREF
Kunststofverwerkende nijverheid BBT
Cement en kalk (CLM) BREF
Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid (AGF) BBT
Polymeren (POL) BREF
Metaalbewerking BBT
Drukwerk in ketenperspectief Andere
Raffinaderijen BBT
Dranken BBT
Glas (GLS) BREF
Tankstations BBT
Laboratoria BBT
Chlooralkali (CAK) BREF
Asfaltcentrales BBT
Productie van houten plaatmaterialen (WBP) BREF
Natuursteen BBT
Methodologie voor het bepalen van BBT-gerelateerde emissieniveaus (BAT-AELs) voor de lozing van bedrijfsafvalwater Andere
Ziekenhuizen BBT
Droogkuissector BBT
Legionellabeheersing BBT
Energie-efficiëntie (ENE) BREF
Voorkoming en beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken BBT Draft beschikbaar - studie on hold
Ferrometaal (FMP) BREF In herziening
Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS) BREF In herziening
Textiel (TXT) BREF In herziening
Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA) BREF In herziening
Keramische industrie (CER) BREF In herziening
Tank- en vatenreiniging BBT In herziening
Gieterijen (SF) BREF In herziening
Huishoudelijke houtverwarming BBT Nieuwe studie - finale draft
Inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke producten BBT Nieuwe studie - finale draft
Behandeling van asbesthoudende reststromen BBT In opmaak
Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten BBT In opmaak
Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC) BREF In opmaak
Waterstoftankstations BBT In opmaak