BBT/BREF en andere publicaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse BBT-studies en andere publicaties van het BBT- kenniscentrum en van de Europese (B)REF’s (BBT- referentiedocumenten). U kan hierbij filteren op type document en op sector. Door te klikken op de naam van de studie krijgt u verder info over de studie en kan u het volledige rapport downloaden.

De BBT-conclusies en de informatie over Technieken in opkomst uit de BREF’s zijn ook apart te consulteren.

De technieken uit de afgewerkte Vlaamse BBT-studies zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

Bij vragen over een bepaalde studie kan u mailen naar de BBT-helpdesk.

Filter op type
Filter op sector
Titel Datum Aflopend sorteren Studie Status
Inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke producten BBT Nieuwe studie - finale draft
Waterstoftankstations BBT In opmaak
Behandeling van asbesthoudende reststromen BBT In opmaak
Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten BBT In opmaak
Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC) BREF In opmaak
Huishoudelijke houtverwarming BBT Nieuwe studie - finale draft
Voorkoming en beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken BBT Draft beschikbaar - studie on hold
Textielveredeling BBT
Afgewerkte olie BBT
Tankstations BBT
Gieterijen BBT
Ferrometaal (FMP) BREF In herziening
Koeling (ICS) BREF
Beton BBT
Afvalwaterzuiveringsslib BBT
Non-ferronijverheid BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (grote) BBT
Tank- en vatenreiniging BBT In herziening
Textiel (TXT) BREF In herziening
Car- en truckwash BBT
Slachthuizen BBT
Ziekenhuizen BBT
Metaalbewerking BBT
Ontginning BBT
Natuursteen BBT
Recyclage van bouw- en slooppuin BBT
Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA) BREF In herziening
Gieterijen (SF) BREF In herziening
Composteer- en vergistingsinstallaties BBT
Glastuinbouw BBT
Organische fijnchemie (OFC) BREF
Economische aspecten en cross-media-effecten (ECM) REF
Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen (STM) BREF
Veeteelt BBT
Anorganische bulkchemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmest) (LVIC-AAF) BREF
Kunststofverwerkende nijverheid BBT
Carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven BBT
Emissies uit opslag (EFS) BREF
Mestverwerking BBT
Bodemsaneringsprojecten en grondreinigingscentra BBT
Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie BBT
Anorganische bulkchemicaliën (vast en overig) (LVIC-S) BREF
Polymeren (POL) BREF
Kleiverwerkende nijverheid BBT
Keramische industrie (CER) BREF In herziening
Anorganische fijnchemicaliën (SIC) BREF
Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS) BREF In herziening
Discussiedocument Lozingsnormen: concentraties of vrachten? Andere
Stofnormering in Vlarem Toetsing aan de BBT Andere
Zuivel BBT
Schrootverwerking en Sloperij BBT
Behandeling van bodemas van huisvuilverbranding BBT
Stoom (energiebesparing in stoomnetwerken) BBT
Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen BBT
Dranken BBT
Raffinaderijen BBT
Verbranding van hernieuwbare brandstoffen BBT
Organische bulkchemie BBT
Energie-efficiëntie (ENE) BREF
Methodologie voor het bepalen van BBT-gerelateerde emissieniveaus (BAT-AELs) voor de lozing van bedrijfsafvalwater Andere
Houtverwerkende nijverheid BBT
Textiel - micropolluenten - afvalwater BBT
Wasserijen BBT
Laboratoria BBT
Zwembaden BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote) BBT
Ijzer en staal (IS) BREF
(Mest)covergistingsinstallaties BBT
Asfaltcentrales BBT
Leerlooierijen (TAN) BREF
Glas (GLS) BREF
Grafische sector BBT
Cement en kalk (CLM) BREF
Verwerken van externe bedrijfsafvalwaters BBT
Chlooralkali (CAK) BREF
Drukwerk in ketenperspectief Andere
Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie BBT
Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid (AGF) BBT
Raffinaderijen (REF) BREF
Pulp en papier (PP) BREF
Verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven BBT
Vlees- en visverwerkende industrie BBT
Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW) BREF
Productie van houten plaatmaterialen (WBP) BREF
BBT-voorstudie preventie van bodemverontreiniging Andere
BBT-voorstudie hinder bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden Andere
Haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht Andere
Non-ferrometaal (NFM) BREF
Bulk organische chemie (LVOC) BREF
Legionellabeheersing BBT
Stookinstallaties (LCP) BREF
Intensieve veeteelt (IRPP) BREF
Reiniging asbesthoudende reststromen Andere
Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau Andere
Afvalbehandeling (WT) BREF
Monitoring (ROM) REF
LNG-verdeling BBT
Droogkuissector BBT
Afvalverbranding (WI) BREF
Voeding (FDM) BREF