Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de studie werd een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van : Departement omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, Department omgeving - Afdeling Handhaving, WaterstofNet en bedrijven, FOD WASO (externe lector).

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met bbt@vito.be.

Scope

In deze BBT-studie worden de Beste Beschikbare Technieken (BBT) bepaald voor de kleinschalige verdeling van waterstof aan voertuigen door middel van waterstoftankstations. Eén van de voornaamste doelen van de BBT-studie is een onderbouwd advies te formuleren t.b.v. een specifiek VLAREM-voorwaardenkader.

De studie focust op de maatregelen die nodig zijn om een waterstoftankstation op een veilige en milieuvriendelijke te exploiteren. Omwille van o.a. de hoge opslag- en compressiedruk ter hoogte van het waterstoftankstation, zullen een aantal maatregelen expliciet toegespitst zijn op het tot een aanvaardbaar niveau reduceren van de eraan verbonden risico's. De berekening van interne en externe afstandsregels is een voorbeeld van een dergelijke maatregel.

De studiescope omvat vaste waterstoftankstations die:

  • waterstof aangeleverd krijgen vanuit lokale productie of door aanlevering van gasvormig waterstof door vrachtwagens (waarbij de inhoud van de trailer wordt gelost, of de trailer met inhoud blijft staan);
  • een compressor hebben voor het opvoeren van de druk tot 450 en 950 bar voor aflevering aan respectievelijk 350 en 700 bar;
  • gasvormig waterstof op 350 en 700 bar aan voertuigen en verplaatsbare recipiënten kunnen afleveren;

Daarnaast worden ook mobiele verdeelinstallaties voor demonstratiedoeleinden in beschouwing genomen.