BBT voor de recyclage van bouw- en slooppuin

bouw-en slooppuin
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport wil de technieken opsporen die de milieu-impact van recyclage-installaties voor bouw- en slooppuin maximaal beperken aan een redelijke prijs. Uitgaande van deze geselecteerde Beste Beschikbare Technieken worden aan de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd met betrekking tot de milieuvergunningsregelgeving en het aanmoedigen van deze technieken via ecologiepremie.

De sector van bedrijven die bouw- en slooppuin recycleren bestaat uit sorteerbedrijven en breekinstallaties.  De belangrijkste milieueffecten van hun activiteiten zijn de stofemissies en geluidshinder. Daarom wordt in deze studie bijzondere aandacht besteed aan de compartimenten lucht en geluid.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot januari 2005.