Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BREF-document behandelt de productie van een groot aantal zogenaamde organische fijnchemicaliën. Deze worden meestal geproduceerd in batchprocessen en in multi-purpose bedrijven. Ze omvatten ondermeer (niet limitatieve lijst):

 • Farmaceutische stoffen (API)

 • Biociden en plantbeschermingsproducten

 • Organische kleurstoffen en pigmenten

 • Explosieven

 • Geur- en smaakstoffen

 • Optische witmakers

 • Vitamines

 • Vlamvertragers

 • Weekmakers

De BREF beschrijft de BBT om de milieu-impacts die verbonden zijn aan de productie van deze chemicaliën te beperken. De voornaamste milieu-impacts zijn:

 • lucht: VOS-emissies

 • afvalwater: mogelijk hoge lading niet-afbreekbare organische stoffen

 • afvalstoffen: gebruikte solventen en niet-recycleerbare afvalstromen