Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit horizontale BREF-document handelt over de emissies als gevolg van de opslag van bulkmateriaal of gevaarlijke stoffen. Het is van toepassing op de opslag, het transport en de verlading van vloeistoffen, vloeibare gassen en vaste stoffen in alle sectoren en industrietakken. Zowel emissies naar lucht, naar bodem als naar water komen aan bod, maar de meeste aandacht wordt besteed aan het compartiment lucht. De informatie over luchtemissies uit de opslag en verlading/transport van vaste stoffen richt zich hoofdzakelijk op stof.