Outputparameters

In onderstaande figuur wordt een schematisch overzicht gegeven van de basiselementen 'traject', 'concept' en 'techniek'.

  • Een traject bestaat uit een opeenvolging van verschillende concepten. In totaal zijn er 17 trajecten.
  • Een concept is een taak die het te ontwerpen bodemsaneringsysteem moet vervullen. In totaal zijn er 57 concepten in BOSS.
  • Een concept kan door verschillende technieken gerealiseerd worden ('OF' relatie). Een techniek kan eventueel ook bij verschillende concepten gebruikt worden. In totaal zijn er 101 technieken.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de samenhang trajecten, concepten en technieken opgenomen in BOSS.

Traject Concept Techniek
In-situ aerobe bioremediatie - verwijderen biosparging injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    discontinue (alle filters tegelijk of individueel per filter aan uit sturing) injecteren via PLC sturing
    onttrekken van lucht via verticale filters (optioneel)
    onttrekken van lucht via horizontale filters (optioneel)
    zuiveren onttrokken bodemlucht (optioneel)
    aanbrengen van bioactieve laag/in-situ geplaatst biofilter (compost, nutriënten) (optioneel)
     
  bioventing onttrekken van lucht via verticale filters
    onttrekken van lucht via horizontale filters
    onttrekken van grondwater tbv vergroten vd onverzadigde zone (optioneel)
    aanbrengen van verticale filters/drains/sleuven tbv passieve onttrekking van lucht
    zuiveren onttrokken grondwater (optioneel)
    zuiveren onttrokken bodemlucht (optioneel)
     
  inbrengen van een zuurstofbron injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inbrengen met soks/inhangsystemen
    zuurstofinfusie met membraansystemen
    inwerken traagwerkende (vaste) zuurstofbron in ontgravingsvak
    extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel)
    zuiveren onttrokken grondwater (optioneel)
     
  inbrengen van nutriënten (N, P-bron) - optioneel bij aerobe bioremediatie injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inbrengen met soks/inhangsystemen
    inwerken in ontgravingsvak
    extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel)
    zuiveren onttrokken grondwater (optioneel)
     
  inbrengen van bacteriën (beënting/bioaugmentatie) - optioneel bij aerobe bioremediatie injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inbrengen met soks/inhangsystemen
    inwerken in ontgravingsvak
    extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel)
    zuiveren onttrokken grondwater (optioneel)
     
In-situ aerobe bioremediatie - beheersen aanbrengen van een biobarrière tbv beheersing _ aëroob = beheersingsvariant injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inbrengen met soks/inhangsystemen
    extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel)
    zuiveren onttrokken grondwater (optioneel)
     
In-situ anaerobe bioremediatie - verwijderen inbrengen van een organisch substraat dat gaat dienen als e-donor injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren met direct push
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    inbrengen met soks/inhangsystemen
    inwerken in ontgravingsvak
    extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel)
    zuiveren onttrokken grondwater (optioneel)
     
  inbrengen van nutriënten - optioneel bij anaerobe bioremediatie injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inbrengen met soks/inhangsystemen
    inwerken in ontgravingsvak
    extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel)
    zuiveren onttrokken grondwater (optioneel)
     
  inbrengen van sulfaat (tbv in-situ bioprecipitatie van ZM) injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inwerken in ontgravingsvak
    extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel)
    zuiveren onttrokken grondwater (optioneel)
     
  inbrengen van nitraat en/of sulfaat (als e-acceptor bij anaerobe biologische afbraak) injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inwerken in ontgravingsvak
    extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel)
    zuiveren onttrokken grondwater (optioneel)
     
  inbrengen van bacteriën (beënting/bioaugmentatie) - optioneel bij anaerobe bioremediatie injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inbrengen met soks/inhangsystemen
    extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel)
    zuiveren onttrokken grondwater (optioneel)
     
In-situ anaerobe bioremediatie - beheersen aanbrengen van een biologisch reactieve zone/wand_anaëroob injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inbrengen met soks/inhangsystemen
    extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel)
    zuiveren onttrokken grondwater (optioneel)
     
Bodemluchtextractie actieve bodemluchtextractie onttrekken van lucht via verticale filters
    onttrekken van lucht via horizontale filters
    aanbrengen van een bovenafdichting (folie of verharding) (optioneel indien niet verhard)
    discontinue (alle filters tegelijk of individueel per filter aan uit sturing) onttrekken via PLC sturing
    zuiveren van onttrokken bodemlucht
    verlagen van grondwater tbv vergroten onverzadigde zone (optioneel)
     
  passieve BLE aanbrengen van verticale filters tbv passief doorspoelen van de onverzadigde zone
    aanbrengen van horizontale filters tbv passief doorspoelen van de onverzadigde zone
    aanbrengen van verticale filters/drains/sleuven tbv passieve onttrekking van lucht
    zuiveren van onttrokken bodemlucht
     
Persluchtinjectie en bodemluchtextractie persluchtinjectie en actieve BLE onttrekken van lucht via verticale filters
    onttrekken van lucht via horizontale filters
    aanbrengen van een bovenafdichting (folie of verharding) (optioneel indien niet verhard)
    discontinue (alle filters tegelijk of individueel per filter aan uit sturing) onttrekken via PLC sturing
    injecteren van lucht op verticale filters
    injecteren van lucht op horizontale filters
    discontinue (alle filters tegelijk of individueel per filter aan uit sturing) injecteren via PLC sturing
    zuiveren van onttrokken bodemlucht
    onttrekken van grondwater tbv vergroten vd onverzadigde zone (optioneel)
    zuiveren onttrokken grondwater (optioneel)
     
  persluchtinjectie met bio-actieve laag injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren discontinu op horizontale of verticale filters
    discontinue (alle filters tegelijk of individueel per filter aan uit sturing) injecteren via PLC sturing
    aanbrengen van bioactieve laag/in-situ geplaatst biofilter (compost, nutriënten)
    aanbrengen van een bovenafdichting (folie of verharding) (optioneel)
     
Pump&treat grondwateronttrekking tbv vuilvrachtverwijdering onttrekken op verticale filters
    onttrekken op horizontale filters
    onttrekken op recirculatiewell
    zuiveren onttrokken grondwater
     
  grondwateronttrekking tbv geohydrologische beheersing onttrekken op verticale filters
    onttrekken op horizontale filters
    zuiveren onttrokken grondwater
    onttrekken op recirculatiewell
     
  herinfiltreren van gezuiverd grondwater injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
     
Fytoremediatie fytoextractie (grondverontreiniging) aanbrengen van groene planten tbv het extraheren van de verontreiniging uit de grond
     
  fytoextractie (grondwaterverontreiniging) aanbrengen van sterk 'waterzuigende' bomen (vb. populieren) tbv het capteren van grondwaterverontreiniging (grondwaterverontreiniging in de bovenste grondwaterlaag)
     
  fytostabilisatie aanbrengen van groene planten tbv het beheersen van verspreiding van pollutie door verwaaiing en/of erosie
     
  rhizodegradatie aanbrengen van groene planten tbv afbraak van de pollutie in de rhizosfeer
     
Ontgraven ontgraven ontgraven met graafmachine
     
  grondkerende verticale constructie aanbrengen van bekisting
    aanbrengen van een berlinerwand
    aanbrengen van een boorpalenwand
    aanbrengen van een diepwand
     
  waterkerende verticale afdichting afdichten met een stalen damwand
    afdichten met een diepwand
     
  bouwputbemaling (onttrekken van water tbv waterstandsverlaging) onttrekken op verticale filters
    onttrekken op drain
    ontrekken via open bemaling
    zuiveren onttrokken grondwater
     
  grondtransport transporteren met vrachtwagen
    transporteren met schip
    transporteren met trein
     
  on-site/off-site grondreiniging extractieve reinigen
    elektroreclamatie
    thermische reinigen
    fytoremediëren
    biologisch reinigen
     
  ex-situ immobilisatie immobiliseren door cementatie
    immobiliseren door vitrificatie
    chemisch immobiliseren
     
  saneringsberging (storten) storten op klasse I stort
    storten op klasse II stort
    storten op klasse III stort
    on-site saneringsberging (storten)
     
In-situ chemische reductie inbrengen van nulwaardig ijzer, of een ander granulair of poedervormig nulwaardig metaal/legering injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren met direct push
    inwerken met boortechnieken
    inwerken in ontgravingsvak
    injectie in een sleuf/grindkoffer
     
  inbrengen van chemische reagens, anders dan nulwaardig metaal injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren met direct push
    inwerken met boortechnieken
    inwerken in ontgravingsvak
    injectie in een sleuf/grindkoffer
     
  aanbrengen van nulwaardig ijzer, of een ander granulair nulwaardigmetaal/legering, eventueel gemengd met filterzand, als een reactieve zone/wand aanbrengen met sleufmachine (niet dieper dan ca. 10m)
    aanbrengen in 'funnel en gate' concept
    injecteren met direct push
    aanbrengen met boortechnieken
     
Civiel technische isolatie Horizontale bovenafdichting aanbrengen van een kunststoffolie
    aanbrengen van een beton/asfaltlaag
    aanbrengen van een kleilaag
     
  Schone leeflaag aanbrengen van een geotextiel
    aanbrengen van schone grond
    aanbrengen van een kunststoffolie onder de schone leeflaag (optioneel)
    aanbrengen van een kleilaag onder de schone leeflaag (optioneel)
    aanbrengen van een drainagelaag (optioneel)
     
  horizontale onderafdichting aanbrengen van een kunststoffolie
    aanbrengen van kleimatten
    aanbrengen van een betonlaag
    aanbrengen van een drainagelaag (optioneel)
    injectie van cement/bentoniet
     
  waterkerende verticale afdichting aanbrengen van een stalen dampwand
    aanbrengen van een diepwand
    aanbrengen van een cement-bentonietwand
     
  onttrekken van water tbv waterstandsverlaging onttrekken op verticale filters
    onttrekken op drain
    onttrekken op deepwell
    zuiveren onttrokken grondwater
     
electroreclamatie electroreclamatie aanbrengen van een elektrisch veld om zware metalen te verwijderen
     
mobiele NAPL verwijdering selectieve drijflaagverwijdering skimming in verticale filters, open sleuven, grindsleuven, drain met pompput
     
  actieve verwijdering multifasenextractie/hoogvacuumextractie
    bioslurping
    waterzuivering
    luchtzuivering
    NAPL afscheiding
     
  In-situ thermische reiniging injecteren van stoom
    injecteren van stroom
    multifasenextractie/hoogvacuumextractie
    bioslurping
    waterzuivering
    luchtzuivering
    NAPL afscheiding
     
niet-mobiele NAPL verwijdering actieve verwijdering multifasenextractie/hoogvacuümextractie
    bioslurping
    waterzuivering
    luchtzuivering
     
  cosolvent-/detergentflushing infiltreren cosolvent/detergent via drain
    infiltreren cosolvent/detergent via verticale filters
    infiltreren cosolvent/detergent via open gracht
    infiltreren cosolvent/detergent via horizontale filters
    infiltreren cosolvent/detergent via grindsleuf/grindkoffer
    onttrekken op verticale filters
    onttrekken op horizontale filters
    zuiveren onttrokken grondwater
    waterzuivering
     
  in situ thermische reiniging injecteren van stoom
    injecteren van stroom
    multifasenextractie/hoogvacuumextractie
    bioslurping
    waterzuivering
    luchtzuivering
    NAPL afscheiding
     
in-situ chemische oxidatie injecteren permanganaat injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inbrengen met soks/inhangsystemen
    inwerken in ontgravingsvak
    infiltreren op open gracht
     
  injecteren geactiveerd persulfaat injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inbrengen met soks/inhangsystemen
    inwerken in ontgravingsvak
    infiltreren op open gracht
     
  injecteren (modified) Fenton's reagens injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inwerken in ontgravingsvak
    infiltreren op open gracht
     
  injecteren van percarbonaat injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
    injecteren op grindsleuf/grindkoffer
    injecteren met direct push
    inbrengen met soks/inhangsystemen
    inwerken in ontgravingsvak
    infiltreren op open gracht
     
  injecteren van perozon injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
     
  injecteren van ozon injecteren op verticale filters
    injecteren op horizontale filters
     
Natuurlijke attenuatie Natuurlijke attenuatie monitoring (code van goede praktijk)
     
in-situ immobilisatie Cementatie injectie van cement/bentoniet
     
  chemische immobilisatie injectie van chemische stoffen tbv precipitatie van polluenten
     
  fysische immobilisatie injectie van absorptiemiddelen