BBT voor verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven

Hemelwater dat afstroomt van bedrijfsterreinen waar afvalstoffen worden opgeslagen, bevat diverse verontreinigingen, en wordt milieujuridisch beschouwd als bedrijfsafvalwater. In deze BBT-studie wordt onderzocht welke maatregelen kunnen genomen worden bij de op- en overslagactiviteiten om verontreiniging van het hemelwater zoveel mogelijk te voorkomen, wat haalbare zuiveringstechnieken zijn, en welke emissiewaarden hiermee haalbaar zijn. Op basis hiervan worden aanbevelingen voor de milieuregelgeving en verder onderzoek geformuleerd.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juli 2015.

De studie als PDF downloaden (2.14 MB)

De studie in boekvorm bestellen bij drukkerij Artoos.

Deze bijlagen zijn apart raadpleegbaar:

Contact 

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.


Tools

  • De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.
  • Deze  studie op een interactieve manier doorzoeken via de IBBT.
     

Relevante wetgeving

  • Opslag en overslag van afvalstoffen: subrubrieken 2.1.1 en 2.1.2
  • Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen: subrubrieken 2.2.1 en 2.2.2


Gerelateerde studies


Extra info

Op 12 november 2015 organiseerde LNE-AMV ism VITO een studiedag voor adviesverleners en milieu-inspecteurs. Hier werd oa de BBT-studie voor verontreinigd hemelwater voor de afvalopslag sector toegelicht: