BBT voor verdeling van LNG

Scope

De toepassingsmogelijkheden en het gebruik van methaanhoudende brandstoffen zoals aardgas neemt toe in de transportsector, zowel in gasvormige (CNG) als vloeibare (LNG) vorm. Het vloeibaar maken van aardgas of van tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas tot respectievelijk LNG (liquified natural gas) en LBM (liquified biomethane) verhoogt de energie-inhoud per volume-eenheid. Zwaardere transportmodi zoals vrachtwagens en schepen krijgen dankzij de vloeibare toestand een grotere actieradius.

Opdat vrachtwagens en (binnenvaart)schepen respectievelijk op LNG en gelijkaardige brandstoffen zouden kunnen rijden en varen, is een voldoende dicht netwerk van kleinschalige en middelgrote downstream op- en overslaginfrastructuur nodig. Deze infrastructuurontwikkeling is in Vlaanderen, net als in de rest van Europa, in uitbouw. In deze BBT-studie wordt voor een aantal types LNG-verdeelinstallaties een advies gegeven hoe exploitatie op een milieuvriendelijke en veilige manier kan plaatsvinden.

Onderstaande figuur toont in groen de LNG-verdeelinstallaties en -locaties die in de BBT-studie worden onderzocht. Hier gaat het telkens om niet-hogedrempel-SEVESO-inrichtingen, dus installaties waarvan de maximale LNG-opslagcapaciteit minder dan 200 ton bedraagt.

Omwille van de specifieke eigenschappen van LNG (o.a. cryogene temperatuur) gaat in de BBT-studie bijzondere aandacht naar de veiligheidswaarborging bij de verschillende handelingen die vereist zijn bij het verdelen van LNG.

Eén van de voornaamste doelen van de BBT-studie is een onderbouwd advies te formuleren t.b.v. een specifiek VLAREM-voorwaardenkader. De hiervoor benodigde inventarisatie van mogelijke maatregelen/technieken, en de evaluatie en selectie van de beste beschikbare technieken kwamen tot stand met inbreng van en in nauw overleg met een team van deskundigen uit overheid en sector. Samen vormden zij het begeleidingscomité en een groep van externe lectoren.

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de studie werd een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van : LNE Afdeling Milieuvergunningen, LNE Dienst Veiligheidsrapportering, LNE Afdeling Milieu-inspectie, MOW Afdeling Haven- en Waterbeleid, Fluxys NV, Drive systems NV / LNG Drive NV, Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, FOD WASO, DNV-GL, M-Tech, Vlaams LNG Platform en CryoAdvise.

De finale draftversie van de BBT-studie voor verdeling van LNG kan je hier raadplegen, alsook de achtergrondstudie van M-Tech.

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met bbt@vito.be.