BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater

In dit BBT-rapport worden de beste beschikbare technieken geselecteerd om de emissies van micropolluenten via het afvalwater van textielbedrijven te beperken en/of te voorkomen. De studie is gericht op textielbedrijven die veredelingsactiviteiten toepassen en daarvoor gebruik maken van broomhoudende vlamvertragers (Deca-BDE, HBCD), antimoontrioxide (Sb2O3), perfluortensiden (PFOS en PFOA), nonylfenolen (NFn) en/of nonylfenolethoxylaten (NFE), en op textielbedrijven die te maken hebben met de aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) (al dan niet in hulpstoffen).
In het totaal zijn er in de BBT-studie ongeveer 20 technieken weerhouden als BBT. De BBT-selectie in deze studie is o.a. gebaseerd op de BREF for the Textiles Industry (2003) en vult de bestaande Vlaamse BBT-studie voor de textielindustrie (1998) aan.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot mei 2010.

De studie als PDF downloaden: Nederlandse versie of Engelse versie.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder volgende rubriek uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, textielveredeling: 41.4

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de link naar bovenstaande rubriek.

Gerelateerde studies