BBT voor stoom

Deze studie geeft een overzicht van energiebesparende technieken voor stoomnetwerken. Daarnaast wordt een kader geschetst waarmee de kostprijs voor stoomproductie bepaald kan worden. Het is geen 'klassieke' BBT-studie, maar de gegevens uit deze studie werden aangeleverd als basismateriaal voor de Europese BREF rond energie-efficiëntie.  

Het huidige document is een herziening van de eerste versie die gepubliceerd werd in november 2006. In vergelijking met de eerste versie werden verschillende verbeteringen aangebracht, zowel in de inleidende hoofdstukken als in de bespreking van de beschikbare technieken.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot november 2007.

De studie als PDF downloaden (766 KB)

 

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.  

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder een van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studie