BBT voor huishoudelijke houtverwarming

Scope

Deze BBT-studie kadert in de Green Deal huishoudelijke houtverwarming (https://www.lne.be/green-deal-huishoudelijke-houtverwarming). Meer specifiek geeft de studie uitvoering aan onderstaande 2 acties uit de Green Deal:

  • onderzoek naar potentieel technologische verbeteringen voor nieuwe toestellen (actie 1.2.2)
  • onderzoek naar haalbaarheid en potentieel van retrofitting van oude, vervuilende stooktoestellen (actie 1.1.2).

Naast de maatregelen voor ontwerp van nieuwe toestellen en retrofit van oude toestellen, zal in de studie ook aandacht gaan naar maatregelen op gebied van installatie, gebruik en onderhoud.

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de studie werd een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van : Departement omgeving - Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG), Departement omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische ondersteuning (BJO), Agoria-CIV, Polvo, Ecolink, Techlink, ATTB,  Federatie schoorsteenvegers, gas.be, WTCB, FOD VVVL, Bouwunie, VCB, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, OVAM

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met bbt@vito.be.