BBT voor de zuivelindustrie

Dit rapport brengt de Beste Beschikbare Technieken voor de zuivelindustrie in kaart. Meer specifiek gaat het om milieutechnieken die toegepast worden bij een aantal activiteiten in industriële zuivelbedrijven, zoals de productie van consumptiemelk, geëvaporeerde en gecondenseerde melk, boter, kaas, yoghurt, roomijs, melk- en weipoeder en neutrale zuiveldesserts.

In de eerste plaats wil deze studie nagaan welke de BBT zijn om emissies naar het water te beperken en aanbevelingen formuleren op het vlak van lozingsvoorwaarden. Verder worden de technieken ter beperking van emissies naar de lucht (o.a. stof) opgelijst en wordt een voorstel van sectorale stofnorm geformuleerd. Daarnaast komt ook de selectie van milieutechnieken om o.a. watergebruik, energieverbruik en afval / nevenstromen te voorkomen of beperken aan bod. Dit rapport vertaalt verder nog de conclusies van de Europese BREF voor de voedingsindustrie naar de situatie van de Vlaamse zuivelindustrie.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot september 2007.

De studie als PDF downloaden (1951 Kb)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder volgende rubriek uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Bewerken en verwerken van melk en zuivelproducten: 45

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de link naar bovenstaande rubriek.

Gerelateerde studies