BBT voor de sector organische bulkchemie

Dit BBT-rapport bestudeert de lozingen van bedrijfsafvalwater van de sector organische bulkchemie in oppervlaktewateren en openbare rioleringen en selecteert de Beste Beschikbare Technieken om enerzijds de hoeveelheid en de verontreinigingsgraad van het afvalwater te beperken en anderzijds het afvalwater te behandelen. De studie geeft een overzicht van de BBT-gerelateerde emissieniveaus voor de sector organische bulkchemie, als input voor het bepalen van lozingsvoorwaarden, en geeft verder aanbevelingen voor bijkomend onderzoek.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot maart 2009.

De studie als PDF downloaden (7.14 MB)

 

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.

 

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
TWG-meeting BREF CWW 14/01/2014 - 10:56