BBT voor de carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven


 

Dit BBT-rapport bevat een inventaris van de maatregelen die kunnen genomen worden om milieuhinder in carrosseriebedrijven te voorkomen of te beperken en het BBT advies daaromtrent. Naast het selecteren van de BBT, worden ook aanbevelingen geformuleerd richting milieuwetgeving (Vlarem) en milieusubsidies (ecologiepremie). Bijzondere aandacht gaat naar maatregelen ter voorkoming en bestrijding van luchtemissies (vluchtige organische stoffen).

Deze BBT-studie is een herziening van de in 1996 gepubliceerde studie 'Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de koetswerkherstelbedrijven'. De oorspronkelijke studie was enkel gericht op de carrosserieherstelbedrijven in Vlaanderen. Dit zijn inrichtingen waar beschadigde voertuigen terug in hun oorspronkelijke staat worden gebracht.In de huidige studie zijn ook de carrosseriebouwbedrijven in beschouwing genomen. In carrosseriebouwbedrijven worden aangepaste opbouwconstructies voor o.a. vrachtwagens, bedrijfswagens, opleggers, tankwagens, enz. geconstrueerd op een chassis.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot februari 2006.

De studie als PDF downloaden (3.56 MB)


Contact 

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.


Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.


Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Aanbrengen van bedekkingsmiddelen: 4.3 a en b
  • Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor voertuigen: 15
  • Overspuiten van voertuigen: 59.3

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar deze rubrieken.