BBT voor de aardappel-, groenten- en fruitverwerkende nijverheid (AGF)


 

Deze BBT-studie is een herziening van de BBT-studie voor de groenten- en fruitverwerkende nijverheid (1999). In de herziening worden de processen en de milieu-impact van het verwerken van aardappelen, groenten en fruit beschreven. De impact situeert zich op het vlak van water- en energiegebruik en het lozen van nutriëten in het afvalwater. Daarnaast bevat de studie een overzicht en beschrijving van kandidaat BBT. Deze technieken kunnen een postieve impact hebben op grondstoffen-, energie- en watergebruik, lozen van verontreinigingen of hinder van de AGF bedrijven.

Hoofdstuk 6, waarin aanbevelingen voor VLAREM geformuleerd zijn, focust zich op de aardappel- en groenten verwerkende nijverheid. Voor de verschillende activiteiten en deel-activiteiten werden aparte BBT-GEN uitwerkt.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot januari 2014.

De studie als PDF downloaden (5.95 MB)

Ook zijn er delen van de studie vertaald in het Engels (1,7 MB)

Contact 

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be


Tools

  • De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.
  • Deze  studie op een interactieve manier doorzoeken via de IBBT.


Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder volgende rubriek uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Verwerken van groenten en andere voedingsplanten, vruchten, granen of zaden: 45.13

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de link naar bovenstaande rubriek.


Gerelateerde studie

Extra info

Op 12 november 2015 organiseerde LNE-AMV ism VITO een studiedag voor adviesverleners en milieu-inspecteurs. Hier werd oa de BBT-studie voor de aardappelen, groenten en fruitverwerkende nijverheid toegelicht: