BBT voor benzinetankstations

Deze BBT-studie wil milieuvriendelijke technieken opsporen die in een benzinetankstation voorzien zijn of die geïmplementeerd kunnen worden ter voorkoming of beperking van milieuhinder, om hieruit de BBT te selecteren. Het document geeft een overzicht van de bestaande milieuknelpunten, de beschikbare technieken en de geldende wetgeving. De meeste aandacht gaat uit naar het fase 2 damprecuperatiesysteem, met een voorstel tot reglementering, het bepalen van kostenefficiëntie en baten en een voorstel voor ecologiesteun.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot oktober 1999.

De studie als PDF downloaden (2444 KB)

 

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
Opstart BBT-studie opslag, verdeling en bunkering van LNG/LBG 28/02/2014 - 13:31