BBT verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie

Dit rapport brengt de Beste Beschikbare Technieken voor baggerverwerkingscentra in kaart. Het bestudeert daarvoor de milieu-impact van het uitvoeren van verwerkingstechnieken voor bagger- en ruimingsspecie en evalueert de maatregelen die deze milieubelasting kunnen beperken. De verwerkingstechnieken op zich worden niet geëvalueerd. De beschreven milieuvriendelijke technieken hebben hoofdzakelijk betrekking op het ontwateren (mechanische ontwatering en lagunering) van de bagger- en ruimingsspecie. Als belangrijkste thema komt hierbij de zuivering van het afvalwater naar voor.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot 2007.

De studie als PDF downloaden (1403 KB)

 

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.  

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Opslaan, behandelen en nuttig toepassen van bagger- of ruimingsspecie: 2.2.7, 2.2.8
  • Opslaan, behandelen en verwijderen van (al dan niet gevaarlijke) bagger- of ruimingsspecie: 2.3.7, 2.3.8 (D1-12), 2.3.9 (D8 en D9)
  • Winning van mineralen door afbaggering: 18.3
  • (Gedeeltelijk) opvullen van uitgravingen met bagger- of ruimingsspecie: 60

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studie

Gerelateerd nieuws