BBT-studies

De Vlaamse BBT-studies geven een overzicht en beschrijving van de milieu- en energievriendelijke maatregelen in verschillende industriële sectoren, en selecteren hieruit de  Beste Beschikare Technieken (BBT). De studies bevatten verder aanbevelingen voor  milieuvergunningsvoorwaarden en regelgeving (VLAREM), ecologiepremie en verder onderzoek.  De studies komen tot stand in een participatief proces, waarin zowel de industrie als de overheid betrokken zijn.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afgewerkte Vlaamse BBT-studies en de BBT-studies in voorbereiding of herziening. De draft versies van de studies in voorbereiding/herziening worden besproken met het begeleidingscomité. Indien u deel wenst uit te maken van het begeleidingscomité, kan u contact nemen met de BBT-helpdesk. Studies die in het stadium ‘finale draft’ verkeren, zijn als pdf te raadplegen.

Door te klikken op de naam van de sector krijgt u een samenvatting van de studie, naam van de contactpersoon en kan u het volledige rapport downloaden.
De technieken uit de afgewerkte Vlaamse BBT-studies zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

Bij vragen over een bepaalde studie kan u mailen naar de BBT-helpdesk.

 
SECTOR DATUM     STATUS
Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid (AGF) 2015  
Afgewerkte olie 1999  
Afvalwaterzuiveringsslib 2001  
Asfaltcentrales 2013  
Behandeling van asbesthoudende reststromen   nieuwe studie - in voorbereiding
Behandeling van bodemas van huisvuilverbranding 2008  
Beton 2001  
Bodemsaneringsprojecten en grondreinigingscentra 2007  
Car- en truckwash 2003  
Carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven 2006  
Composteer- en vergistingsinstallaties 2005  
Dranken 2008  
Droogkuissector 2019  
Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten   nieuwe studie - in voorbereiding
Gieterijen 2000  
Glastuinbouw 2005  
Grafische sector 2013  
Houtverwerkende nijverheid 2010  
Huishoudelijke houtverwarming   nieuwe studie - in voorbereiding
Inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke producten   nieuwe studie - finale draft
Kleiverwerkende nijverheid 2007  
Kunststofverwerkende nijverheid 2006  
Laboratoria 2011  
Legionellabeheersing 2017  
LNG-verdeling 2019  
(Mest)covergistingsinstallaties 2012  
Mestverwerking 2007  
Metaalbewerking 2004  
Natuursteen 2004  
Non-ferronijverheid 2001  
Ontginning 2004  
Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen 2008  
Organische bulkchemie 2009  
Raffinaderijen 2008  
Recyclage van bouw- en slooppuin 2005  
Schrootverwerking en Sloperij 2007  
Slachthuizen 2003  
Stookinstallaties en stationaire motoren (grote) 2002  
Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote) 2012  
Stoom (energiebesparing in stoomnetwerken) 2008  
Tank- en vatenreiniging 2002 in herziening
Tankstations 1999  
Textielveredeling 1998  
Textiel - micropolluenten - afvalwater 2010  
Veeteelt 2006  
Verbranding van hernieuwbare brandstoffen 2009  
Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie 2014  
Verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven 2015  
Verwerking van externe bedrijfsafvalwaters 2013  
Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie 2007  
Vlees- en visverwerkende industrie 2015  
Voorkoming & beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken   draft beschikbaar - studie on hold
Wasserijen 2010  
Waterstoftankstations   nieuwe studie - in voorbereiding
Ziekenhuizen 2003  
Zuivel 2007  
Zwembaden 2011